Kurs i miljørisikovurdering av planter

Gul daglilje

Ønsker du oppdatert informasjon for å kunne bidra til utvikling av bærekraftige grøntanlegg, biomangfold og økt variasjon i plantebruk? Verdifulle planteslag forsvinner i dag fra norske grøntanlegg som en konsekvens av manglende kompetanse på vurdering av miljørisiko av fremmede arter.  Dette kurset gir deg kunnskap og verktøy som kan sette deg i stand til å gjøre miljørisikovurderinger i tråd med forskrift om fremmede organismer.

Oppstartsdato

November 2024

Studiepoeng

5

Pris

Uavklart

Tid og sted

Tid: Sted:
November 2024NMBU Ås
Januar 2025NMBU Ås

Bakgrunn

Forvaltere og planleggere håndhever i dag forskriften om fremmede organismer strengere enn det som var hensikten. Det er tillatt å bruke fremmede arter, men det skal gjøres en miljørisikovurdering av planteslagene til det enkelte prosjekt.

Miljørisikovurdering kan oppleves komplekst og tidkrevende. Mange landskapsarkitektfirmaer setter bort jobben til økologer. Økologene har imidlertid begrenset kunnskap om grøntanleggsplanter, deres funksjon og bruk. Dermed avvises ofte foreslåtte fremmede arter til fordel for norske arter. Men mange av disse klarer seg ikke i bymiljø eller de har ikke egenskapene til å dekke behovene i grøntanlegg. Politikere og forvaltere, uten fagkompetanse om grøntanlegg, stiller for sikkerhets skyld ofte krav om at det overhodet ikke skal brukes fremmede arter. En konsekvens av at det ikke skal brukes fremmede arter er også at vi mister muligheten til å finne nye og bedre planter fra andre land tilpasset et klima i endring.

Målgruppe

Landskapsarkitekter, planleggere, anleggsgartnere og andre representanter fra grøntanleggsprofesjonene.

Kursinnhold og -opplegg

Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU har tatt initiativet til dette kurset for å bidra til at den profesjonelle grøntanleggssektoren både kan utføre miljørisikovurdering og argumentere for at forvaltere ikke setter forbud mot bruk av fremmede arter. Det vil stadig være nødvendig å søke faglige råd fra økologer, men grøntanleggsprofesjonene vil selv kunne ta eierskap til miljørisikovurderingene.

Det vil bli gjennomført to fysiske samlinger, hver av to dagers varighet. Samlingene vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og trening i analysearbeid under veiledning. I tillegg til forelesere fra Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU vil det være foredragsholdere fra forvaltning og planlegging. De som ønsker å ta eksamen leverer en miljørisikovurdering i etterkant av samlingene.

Eksamen

Eksamen vil bestå av en miljørisikovurdering som leveres i etterkant av samlingene. Det er krav om minst 80 % oppmøte på samlingene for å kunne avlegge eksamen. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng.

Deltakere som ikke tar eksamen, men som deltar på samlingene, vil få utstedt et kursbevis.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner: