Kurs: Finansregnskap og analyse - årsoppgjøret og bærekraftsrapportering i samvirkeforetak

En stigende graf over flere myntstabler med trær som vokser ut av myntene

Som tillitsvalgt eller ansatt kan du ha behov for å kunne forstå et finansregnskap. Ikke overlat dette til regnskapsekspertene. Det er viktig at du kan stille relevante spørsmål om økonomien i foretaket.

Påmeldingsfrist

05. oktober 2023

* avmelding

Oppstartsdato

9. november 2023

Studiepoeng

10

Pris

Tid og sted

Tid: 1. samling: 9. - 10. november 2023 Sted: Øvre Sem gård i Asker
Tid: 2. samling: 14. - 15. mars 2023 Sted: Øvre Sem gård i Asker

Nærmere om tid og sted

Målgruppe

Kurset tilbys primært for tillitsvalgte og ansatte i landbrukets samvirkeorganisasjoner, men er også åpent for andre interesserte. Dersom antall påmeldte overskrider kursets kapasitet vil Norsk Landbrukssamvirke prioritere hvem som får plass på kurset. Dere som får plass, vil få melding om dette noen dager etter påmeldingsfristens utløp.

Innhold

Kurset gir kunnskap om finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, regnskaps- og bærekraftsrapportering samt særskilte forhold knyttet til årsoppgjøret i samvirkeforetak.

Formålet er å gi deg grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, herunder vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon samt konsekvenser av alternative disponeringer av årsresultatet i samvirkeforetak.

Kursets temaer er:

 • Finansiering av samvirkeforetak
 • Formål og bruk av finansregnskap som analyseverktøy
 • Hovedrapportene; resultatregnskap og balanse
 • Vurdering av sentrale regnskapsposter
 • Avslutning av regnskapet
 • Regnskapsanalyse og rapportering
 • Bærekraftsrapportering
 • Årsmøtedisposisjoner i samvirkeforetak.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • Særtrekk og utfordringer med finansregnskap for samvirkebedrifter
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven
 • Sentrale måleproblemer i finansregnskapet
 • Samvirkelovens regler for disposisjon av årsresultatet

Ferdigheter:

 • Avslutte et enkelt årsregnskap i samsvar med regnskapslovens regler
 • Utvikle og analysere enkle bærekraftsrapporter
 • Beregne de mest sentrale nøkkeltall og vurdere bedriftens økonomiske stilling i kontekst og i forbindelse med regnskapsanalysen
 • Vurdere konsekvensen for foretaket av alternative årsoppgjørsdisposisjoner

Generell kompetanse:

 • Reflektere over årsmøtedisposisjoner i samvirkeforetak, og opparbeide bevissthet om hvordan rapporteringskrav og rapporteringsstandarder skal fremme bærekraft.

Læringsaktiviteter

Kurset innledes med en samling over to dager. Deretter vil sentrale deler av pensum bli presentert gjennom videofilmer, ukentlige øvinger og obligatoriske tester (flervalgsoppgaver). Kurset avsluttes med en samling over to dager. Du vil få tilgang til nettressurser på vår læringsplattform som heter Canvas. Det blir gitt tilbud om noe digital veiledning ved oppgaveskriving.

Arbeidskrav og eksamen

Du må delta på samlinger og få godkjent en obligatorisk gruppeoppgave – analyse av finansregnskap.
Eksamen er en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. 

Kursansvarlige

Kursansvarlig er universitetslektor Nils Sanne. Ellers medvirker universitetslektor Stig Aleksander Aune, førsteamanuensis Sigurd Rysstad og universitetslektor Eystein Ystad. Alle fra Handelshøyskolen ved NMBU.

Opptakskrav

Krav for å få plass på kurset er generell studiekompetanse. Mangler du dette, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.  NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf. 67 23 03 00.

Tid og sted

Tid: Sted:
1. samling: 9.-10. november 2023
9. november: 11:00 - 18:00
10. november: 09:00 - 13:00
Øvre Sem gård i Asker
2. samling: 14.-15. mars 2024
14. mars: 11:00 - 18:00
15. mars: 09:00 - 13:00
Øvre Sem gård i Asker

Det serveres lunsj fra kl. 13:00 på dag 2.

Kursavgiften dekker

Kursavgiften er kr 10 000,-

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter.
Følgende oppholdsutgifter gjelder per kurssamling:

 • Totalsum for 2 dagers samling er kr 3 437,- Det inkluderer kaffepauser, overnatting, frokost, lunsj to dager, tre retters middag på kvelden.

eller:

 • Kun dagdeltager, kr 1 298,- det inkluderer kaffepauser og lunsj begge dager.

Har du behov for å komme kvelden før, så kan det reserveres overnatting m/frokost for kr 1 390,-

Oppholdsutgiftene på Øvre Sem Gård gjøres opp av den enkelte i forbindelse med hver samling. Vi må ta forbehold om eventuelle pris- eller avgiftsendringer.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 5000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: