Årsenhet - Bærekraftig økonomi og ledelse

Mynter som renner ut av en krukke, med blomster som vokser på myntene

Kunnskap innen økonomi og ledelse er etterspurt og nødvendig i alle organisasjoner, uavhengig av bransje og yrke. Et årsstudium gir deg en grunnleggende innføring i bærekraftig økonomi og ledelse på høyskolenivå, og det er en basisutdanning du kan bygge videre på.

Søknadsfrist

15. januar 2024

Oppstartsdato

Vår 2024

Studiepoeng

60

Semesteravgift

510,-

Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr en fleksibel årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse. Studiet gjennomføres via nettstudier deltid eller heltid, og du kan sitte og studere hvor som helst.

Det blir stadig viktigere for bedrifter og andre organisasjoner å bidra i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. En rekke studier viser at bedrifter som arbeider gjennom bærekraftige forretningsmodeller, lykkes bedre i markedet over tid. Derfor trenger både små, mellomstore og store bedrifter kompetanse på å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller.

Kurstilbud

Vi tilbyr en nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse som gir deg en grundig innføring i økonomisk-administrative fagområder på høyskolenivå. Fullført og bestått årsstudium, gir deg 60 studiepoeng som eksempelvis kan inngå i en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved NMBU eller innpasses i gradsstudier ved andre læresteder.

Kombinerer du årsenheten med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring, kan du også få et bedre faglig grunnlag for lederjobber i ulike bedrifter og organisasjoner.

Studiet er utviklet med tanke på å være så fleksibelt som mulig. Etter opptak til årsenheten kan du bruke inntil fire år på å fullføre alle emnene. Når du har fullført årsenheten, bestått alle eksamener og oppnådd til sammen 60 studiepoeng, får du tittelen bedriftsøkonom.

Om studiet

Gjennomføring av nettbasert årsenhet foregår over fire undervisningsperioder à åtte uker, to på våren og to på høsten inkludert eksamen. De åtte emnene som inngår i årsenheten, hvert på 7,5 studiepoeng, kan du ta på deltid over to til fire år, eller innenfor ett studieår på heltid. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge.

Her finner du mer informasjon om årsenheten, hvilke emner som inngår, når på året og i hvilken undervisningsperiode disse kan tas.

Har du spørsmål om årsenheten og noen av fagene, ut over emnebeskrivelsene? – Ta kontakt med Handelshøyskolen ved NMBU på epost: studieveileder-hh@nmbu.no

Årsenheten er utviklet og gjennomføres første gang med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Undervisning og læringsstøtte 

Dette er et nettbasert studium. Hvert emne har en undervisningsperiode på åtte uker. I hvert emne blir du invitert til en digital oppstartsamling på kveldstid. Tilsvarende avrundes hvert emne med en avsluttende digital samling inkludert eksamensforberedelser. Du kan lese mer om læringsstøtte i emnebeskrivelsene for de ulike emnene på programsiden lenket til over.

På læringsplattformen Canvas finner alt digitalt undervisnings- og læringsmateriell for de ulike emnene. Hver uke legges det ut undervisningsvideoer (4-5 per uke) og ukentlige arbeidskrav (oppgaver, innleveringer, quizer, etc.) i hvert emnes canvasrom. Her kan du også stille spørsmål underveis. I noen emner får du i tillegg tilbud om å delta digitalt på ukentlige, frivillige øvingstimer.

Vurdering og eksamen 

Vurdering i emnene gis på basis av innleveringer og/eller en avsluttende digital hjemmeeksamen på kveldstid eller en sluttrapport som beskrevet i emnebeskrivelsen. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Bestått eksamen i hvert emne gir 7,5 studiepoeng. 

Målgruppe

Alle som er interessert i å vite mer om økonomi og ledelse i næringslivet og det offentlige, både du som kommer rett fra videregående eller som har noe høyere utdanning og/eller jobberfaring fra før.

Om du er usikker på hva du vil studere, gir dette studiet deg en smakebit på relevant og anvendbar fagkunnskap som du kan finne ut om er interessant for deg å lære mer om.

Søknad og opptak

Vi tar opp studenter til årsenheten to ganger i året med oppstart primo februar eller primo september.

Søknadsfristen for oppstart på våren er 15. januar (søk via Søknadsweb), og for oppstart på høsten er fristen 15. april (søk via Samordna opptak).

 Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering).

Kursavgift 

NMBU semesteravgift kr 510 pr. semester (kr 470 + valgfrie kr 40 til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, SAIH)

Årsenheten er utviklet og gjennomføres første gang med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).