Antimikrobiell resistens (AMR): Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr

Bakterier som vokser i en petriskål

Antimikrobiell resistens (AMR) representerer en alvorlig trussel mot både menneskers og dyrs helse over hele verden. Resistente mikroorganismer kan spre seg mellom kontinenter gjennom mennesker, dyr, matvarer, og miljøet. Dette gjør AMR til en global utfordring som krever internasjonalt samarbeid og koordinerte tiltak.

Påmeldingsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Løpende

Pris

Gratis

Kursbeskrivelse

I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke antimikrobielle legemidler riktig for å hindre utvikling av antimikrobiell resistens. Du vil også få innsikt i hvilket regelverk som regulerer bruken av antimikrobielle legemidler til dyr.

Bakgrunn

Dette kurset er en del av oppfølgingen av Landbruks- og matdepartementets nasjonale strategi mot antimikrobiell resistens. Selv om vi i Norge har et lavt forbruk av antibiotika til dyr, er det viktig at vi fortsatt jobber for å redusere forbruket, og at vi bruker antimikrobielle legemidler på riktig måte.

Dette kurset er laget av Mattilsynet i samarbeid med NMBU. Mattilsynet er nasjonal tilsynsmyndighet for landbruks- og matsektoren, og har derfor en sentral rolle i gjennomføring av den nasjonale strategien mot antimikrobiell resistens hos dyr, planter og i fôr.  Videre har Mattilsynet ansvar for å sikre etterlevelse av regelverket som regulerer bruken av antimikrobielle legemidler til dyr.

Legemiddelforording (EU) 2019/6 som er gjennomført i lov om legemidler i Norge understreker viktigheten av riktig bruk av antimikrobielle legemidler nettopp for å bekjempe resistensproblematikken hos dyr.

Målgruppe

Hovedmålgruppen for kurset er veterinærstudenter, men også annet dyrehelsepersonell kan ha nytte av jevnlig oppdatering på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonelloven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.

For deg som skal søke om midlertidig lisens etter forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste, vil Mattilsynet kreve at du har gjennomført kurset og bestått testen.

NB! For å kunne være med på kurset, må man ha et norsk fødselsnummer. På sikt vil vi forsøke å få på plass en løsning også for personer utenfor Norge.

Slik fungerer kurset

Nettkurset består av fem moduler. De to første modulene tar for seg utviklingen i forekomsten av antibiotikaresistens og hvordan ting henger sammen lokalt og globalt. De tre siste er caser om antibiotikabehandling av hund, hest og ku. Du kan ta kurset i flere etapper. For de som ønsker det, kan kurset avsluttes med en test som gir dokumentasjon på at det er gjennomført. Karakteren vil bli gjort tilgjengelig i Vitnemålsportalen, normalt i løpet av 14 dager etter fullført og bestått kurs.

Du kan gå tilbake og ta moduler om igjen hvis du ønsker det, og du kan ta kurset i eget tempo.

Etter at du har meldt deg på kurset, vil vi sende ut påloggingsinformasjon. Grunnet overføring til vår læringsplattform og stor pågang kan dette ta opptil en uke. Estimert tidsbruk på kurset er 1,5-2 timer.

Faglig ansvarlig NMBU

Professor Henning Sørum, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen, NMBU 

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål kan rettes til Waleed Saleh Ahmed Alqaisy, Mattilsynet: Waleed.Ahmed@mattilsynet.no

Andre spørsmål av praktisk og teknisk art, kan rettes til Senter for etter- og videreutdanning, NMBU på e-post: sevu@nmbu.no