Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr

Bakterier som vokser i en petriskål

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall.

Påmeldingsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Løpende

Pris

Kurset er gratis

Selv om vi i Norge har lite forbruk av antibiotika til dyr, må vi fortsatt ha fokus på å redusere forbruk og bruke antibiotika riktig. Dette onlinekurset er en del av Landbruks- og matdepartementets oppfølging av nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Kurset er ett av tiltakene i Landbruks- og matdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens og er laget av Mattilsynet, i samarbeid med Den Norske Veterinærforening, Animalia, Statens legemiddelverk, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Målgruppe

Hovedmålgruppen for kurset er veterinærstudenter, men også ferdig utdannede veterinærer kan ha nytte av jevnlig oppdatering på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonelloven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.

For deg som skal søke om midlertidig lisens etter forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste, vil Mattilsynet kreve at du har gjennomført kurset og bestått testen.

NB! For å kunne være med på kurset, må man ha et norsk fødselsnummer. På sikt vil vi forsøke å få på plass en løsning også for personer utenfor Norge.

Slik fungerer kurset

Nettkurset består av fem moduler. De to første modulene tar for seg utviklingen i forekomsten av antibiotikaresistens og hvordan ting henger sammen lokalt og globalt. De tre siste er caser om antibiotikabehandling av ku, hund og hest. Du kan ta kurset i flere etapper. For de som ønsker det, kan kurset avsluttes med en test som gir dokumentasjon på at det er gjennomført. Karakteren vil bli gjort tilgjengelig i Vitnemålsportalen, normalt i løpet av 14 dager etter fullført og bestått kurs.

Du kan gå tilbake og ta moduler om igjen hvis du ønsker det, og du kan ta kurset i eget tempo.

Etter at du har meldt deg på kurset, vil vi sende ut påloggingsinformasjon. Grunnet overføring til vår læringsplattform og stor pågang kan dette ta opptil en uke. Estimert tidsbruk på kurset er 1,5-2 timer.

Faglig ansvarlig

Professor Henning Sørum, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen, NMBU 

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål kan rettes til Solfrid Åmdal, Mattilsynet: solfrid.amdal@mattilsynet.no

Andre spørsmål av praktisk og teknisk art, kan rettes til Senter for etter- og videreutdanning, NMBU på e-post: sevu@nmbu.no