Career examples

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber nå som prosjektleder i Lerøy Seafood Group.

Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Lerøy er en verdensledende produsent av sjømat, både villfanget og oppdrettet. Arbeidsoppgavene er svært varierte, og inkluderer alt fra det å planlegge kontrollerte forsøk i kar, delta i referansegrupper i store forskningsprosjekter og lede interne forbedringsprosjekter innenfor fôr og bærekraft.

Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Jeg søkte meg til NMBU etter førstegangstjenesten mye på grunn av at min storesøster hadde hørt mye bra om det å studere på Ås. Jeg tok en bachelor i husdyrfag som helt ærlig hadde litt for lite akvakultur i seg til at alt mitt fokus gikk på det akademiske. Det gjorde at jeg dyppet tåen min i Ås sitt organisasjonsliv. Et uskyldig medlemskap hos Samfunnet i Ås utviklet seg raskt til å bli noe stort. Når jeg etter 5 år takket for meg, kunne jeg se tilbake på mitt år som leder av Samfunnet, leder av Stiftelsen PB, to år i universitetsstyret og ett år i Instituttstyret. Et godt masterprogram innenfor akvakultur kombinert med frivillige verv gjorde at jeg fikk både teori og praksis i pose og sekk, noe som gjorde meg mye flinkere til å se helheten i det jeg foretar meg i dag.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Jeg har bare positive ting å si om studentmiljøet på NMBU. Alt det studentene i felleskap får til, om det er i regi av samfunnet, frivillige organisasjoner, linjeforeninger eller hva det måtte være, vitner om et inkluderende studentmiljø som tar alle i mot. Ta spranget så fort du starter!

Har du noen råd til kommende studenter

NMBU gir med sin spisskompetanse på ernæring og genetikk et unikt innblikk i to av de viktigste innsatsfaktorene i sjømatnæringen. Dette gjør deg til en kandidat som skiller seg ut fra andre universiteter og gjør deg til en attraktiv jobbsøker for en fremtidsnæring som trenger deg!

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Med en uttalt ambisjon om være verdens mest bærekraftige produsent av sjømat, jobber Lerøy gjennom hele verdikjeden kontinuerlig med FN's Bærekraftsmål. For min del handler dette om å ta i bruk alternative fôrråvarer som f. eks. algeolje og insekter i fiskefôret, og å jobbe med å forbedre nåværende råvarer som f. eks. å garantere avskogningsfri soya.

Published 23. February 2021 - 9:50 - Updated 23. February 2021 - 9:52