Studentombud

The Studentombud at NMBU

Studentombud Martin Gautestad Jakobsen har fått en godt synlig ombuds-el-bil for å forenkle reisingen mellom de fire campusene.

The Studentombud at NMBU

 

The Studentombud at NMBU Martin Gautestad Jakobsen

studentombud@nmbu.no

+47 928 65 818

*

In Norwegian