Radon og folkeforskning

Det er viktig å gjøre tiltak for å redusere radonnivået i boliger, som å tette sprekker der gassen kommer inn eller installere vifte. Radon er kreftfremkallende, så det er all grunn til å ta grep. Likevel er det fortsatt få som faktisk gjør det. Vi ønsker en større bevissthet rundt dette hos folk flest. Nå trenger vi din hjelp til å finne ut av hvordan vi kan få flere til å gjøre tiltak. Les mer her om hvorfor folk ikke gjør tiltak mot radon (resultater fra første workshop).

Vi søker deg som bor på Gjøvik

Norge er et av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluften. Det er anslått at ca. 160 000 husstander har en radonkonsentrasjon i inneluften som er høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 200 Bq/m3. Deler av Gjøvik kommune har også et radonproblem. Det har blitt gjennomført kartlegging og målinger av radon i Gjøvik kommune siden 1987. Det er gjennomført mange målinger i private boliger, skoler og barnehager. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har bolig på Gjøvik, og særlig i følgende områder:

 • Tobru
 • Fredheim
 • Tranberg
 • Kråkjordet
 • Redalen
 • Snertingdal
 • Smedmoen
 • Biri

Som en del av dette prosjektet, har vi allerede arrangert en workshop på Gjøvik bibliotek og leverte gratis radon-målere til 97 husstander. I neste omgang kommer vi til å utvikle en informasjonspakke om enkle tiltak en kan gjøre selv hjemme og holde et folkemøte 25. januar kl 18:30-20:00 der vi opplyser om det. Meld din interesse for prosjektet her (klikkbar lenke)

Hva er en folkeforsker?

En folkeforsker bidrar med viktig innsikt og kan gi tips og råd til forskerne, kan hjelpe med å legge planer, samle inn og analysere data. I dette prosjektet inviterer vi dere som bor i områder med radon. Du er like interessant å snakke med om du knapt vet hva radon er eller du har gjort målinger tidligere. Dere vil bli invitert til å delta i møter og workshops og til å komme med synspunkter på hvordan informasjon kan nå ut til befolkningen. Dine innspill kan føre til tryggere boområder i fremtiden.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig og som finnes i varierende mengder i all berggrunn og jordsmonn. Ved utettheter i boligkonstruksjon mot bakken kan gassen sive inn i huset. Undersøkelser viser at opphold over flere år i et hus med høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Les mer om radon (ekstern lenke)

Aktuelle tiltak for å redusere radon

Det finnes tre hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft. Ofte benyttes det en kombinasjon av flere typer tiltak for å løse et radonproblem.

 • Trykkredusering/ventilering av grunnen
 • Tetting mot grunnen
 • Ventilasjon

Les mer her (ekstern lenke)

Om prosjektet

Prosjektet organiseres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Senteret for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD).

Vi samarbeider med Gjøvik kommune og Miljørettet helsevern IKS om dette arbeidet.

Gjøvik folkeforskningsprosjekt er en del av RadoNorm. Det er et større EU-prosjekt om radon og naturlige radioaktive stoffer. Prosjektet skal sikre god forvaltning og håndtering av disse stoffene, og bidra til å utdanne nye forskere i strålevern. Prosjektet er en stor satsing med 56 partnere fra 22 europeiske land. Gjøvik-prosjektet representerer dermed Norge i RadoNorm og er en pilot for fremtidige folkeforskningsprosjekter.

Published 2. November 2021 - 14:48 - Updated 16. November 2022 - 9:47