Internal funding

Timeline for internal funding to researhcers and research at NMBU

Timeline for internal funding to researhcers and research at NMBU

This page gives a list announcements, application deadlines, and when the internal funding at NMBU will be awarded.

NMBU Sustainability Arenas 2021-2024

NMBU Sustainability Arenas 2021-2024

NMBU has an overall strategic commitment for the strategy period 2019 – 2023:  "Joint efforts for a sustainable future"As part of the development of NMBU as a "Sustainability University", a long-term initiative is now being launched to help increase the University's sustainability competence and make use of research, teaching, innovation and dissemination –  "NMBU Sustainability Arenas for Outstanding Research, Education and Innovation"  (short form: NMBU Sustainability Arenas). The NMBU Sustainability Arenas will start up in spring 2021. The announcement presupposes budget decisions.

Seed funding for "Interdisciplinary collaboration for sustainability"

Seed funding for "Interdisciplinary collaboration for sustainability"

Internal seed funding is an annual announcement which will inspire new projects that have "interdisciplinary collaboration for sustainability". The seed funding will contribute to the realization of the NMBU strategy, and will ensure that one or more of the UN sustainable development goads (SDGs)  influence the foundation of the projects and  start alliances that will be important hubs for knowledge.

NMBU's internal funds for research infrastructure

NMBU's internal funds for research infrastructure

NMBU announces funds for research infrastructure at NMBU on an annual basis. The annual allocation is approximately 7-7.5 MNOK and is advertised in the autumn term. The Research Support Office administers funds on behalf of the university. This is subject to budgetary decisions by the University Board.


NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. desember. Les mer om utlysningen her.

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase utvikling av forskningsidéer. Det er satt av årlig 500 000 kr, og man kan søke om støtte på inntil 100 000 per prosjekt. Løpende søknadsfrist.

 NMBUs internal funding for international travel grant

NMBUs internal funding for international travel grant

NMBU grants funding for international travel grant for academic staff on sabbatical leave, for employees in NMBU recruitment positions (PhD candidates and postdoctoral fellows), and for residents. Annual deadline for applications: 1st of November.

PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research (KD)

PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research (KD)

NMBU has currently 155 PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research. 

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

 

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

This web page is yet to be created in English.

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering gjennom NMBUs publikasjonsfond. Fondet gir støtte til publisering i såkalte "gull" åpne tidsskrifter som ikke inngår i avtalene NMBU har via UNIT, og er for 2020 på ca. 900 000 kr.