Internal funding

Timeline for internal funding to researhcers and research at NMBU

Timeline for internal funding to researhcers and research at NMBU

This page gives a list announcements, application deadlines, and when the internal funding at NMBU will be awarded.

Seed funding for "Interdisciplinary collaboration for sustainability"

Seed funding for "Interdisciplinary collaboration for sustainability"

Seed funding for "interdisciplinary collaboration for sustainability" is an annual call. The seed funding will contribute the realization of the NMBU strategy., and will ensure that one or more of the UN sustainable development goads (SDGs)  influence the foundation of the projects and  start alliances that will be important hubs for knowledge. 

The 2020 budget is set to NOK 2 mill. and the application deadline is 15 April 2020.

NMBU's internal funds for research infrastructure

NMBU's internal funds for research infrastructure

NMBU announces funds for research infrastructure at NMBU on an annual basis. The annual allocation is approximately 7-7.5 MNOK and is advertised in the autumn term. The research and innovation department administers funds on behalf of the university. This is subject to budgetary decisions by the University Board.


NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. des. Les mer om utlysningen her.

This web page is yet to be created in English.

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase utvikling av forskningsidéer. Det er satt av årlig 500 000 kr, og man kan søke om støtte på inntil 100 000 per prosjekt. Løpende søknadsfrist.

 Internal funding for international leave

Internal funding for international leave

NMBU has internal funding for international leave for academic staff on sabbatical leave, for employees in NMBU recruitment positions (PhD candidates and postdoctoral fellows), and for residents. Annual deadline for applications: 1 November.

PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research (KD)

PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research (KD)

NMBU has currently 155 PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research. 

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

 

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

This web page is yet to be created in English.

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. Årets midler på kr. 300.000 er brukt opp og vi vil derfor ikke behandle nye søknader før eventuelle nye midler fra Norges Forskningsråds STIM-OA program foreligger i løpet av høsten 2020.