Internal funding

NMBU internal seed funding 2019

NMBU internal seed funding 2019

7 projects were awarded from the NMBU seed funding in 2019, with a central focus: "Interdisciplinary cooperation in sustainability".

The Rector made 2.5 mill. NOK available for internal projects in 2019 with a deadline of 6 May 2019. The condition is that te projects must contribute to the realisation of the NMBU strategy. The overall commitment of the strategy is "a common effort for a sustainable future". The Rector concluded the award of the funding from the proposal of a 6 member jury.

Timeline for internal funding to researhcers and research at NMBU

Timeline for internal funding to researhcers and research at NMBU

This page gives a list announcements, application deadlines, and when the internal funding at NMBU will be awarded.

 Internal funding for international leave

Internal funding for international leave

NMBU has internal funding for international leave for academic staff on sabbatical leave, for employees in NMBU recruitment positions (PhD candidates and postdoctoral fellows), and for residents. Annual deadline for applications: 1 November.

NMBU's internal funds for research infrastructure

NMBU's internal funds for research infrastructure

NMBU announces funds for research infrastructure at NMBU on an annual basis. The annual allocation is approximately 7-7.5 MNOK and is advertised in the autumn term. The research and innovation department administers funds on behalf of the university. This is subject to budgetary decisions by the University Board.


NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. des. Les mer om utlysningen her.

This web page is yet to be created in English.

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

This web page will only be found in Norwegian.

 

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

This web page is yet to be created in English.

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. 

 

PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research (KD)

PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research (KD)

NMBU has currently 155 PhD and post doc positions allocated by the Ministry of Education and Research. 

Open Access

Open Access

Here you will find information regarding NMBU's publishing fund (NMBU's internal fund to support Open Access publishing), national goals and guidelines to Open Access and Open Access in EU projects.