Research Exellence

NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning

NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning

NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning startet i 2015 og inneholder aktiviteter og tiltak for undervisere, forskere og ph.d.-kandiadater.

Research Excellence Centres at NMBU

Research Excellence Centres at NMBU

NMBU hosts two Research Excellence Centres funded by the Norwegian Research Council and one Nordic Centre of Excellence funded by Nordic Council of Ministers. Read more about the centres at NMBU here.

 
NMBU Talent Program

NMBU Talent Program

NMBU focuses on young talents who have the potential, willingness and desire to develop as researchers, supervisors and innovators through NMBU Talent Program 2.0 - Research Talents for Sustainability.  Read more about the program here.

Recruitment of young talented researchers

Recruitment of young talented researchers

NMBU recruit 4 internationally leading young researchers, with large potential through the program of young talented researchers. NMBU has dedicated 4,5 mill NOK for the recruitment and has in addition been granted 3,7 mill NOK above the set budgets for 2015.

Postdoctoral fellow

Postdoctoral fellow

On this page you will find more information to do with employment as a Postdoctoral fellow.

NMBU's EU Projects

NMBU's EU Projects

Active participation in the European arena is an imperative strategic priority for NMBU. 

NMBU participante in around twenty research projects funded by Horison 2020. The university is also active in ERA-net, COST, Erasmus+ and other European programmes.

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBU deltar som partner i prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR. Mer informasjon om prosjektenes tittel og kontaktpersoner finnes her. 

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

Prosjekter, DIGITALT LIV Forskningsrådet

NMBUs forskere har to prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets DIGITALT LIV program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris er tenkt å gå til yngre forskere som en påskjønnelse for forskning av høy kvalitet, og prisen skal stimulere til fortsatt fremragende forskning ved universitetet. Her finner du informasjon om NMBUs forskningspris som tildeles annet hvert år. 

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseth og Scatec AS har inngått en avtale med NMBU om en årlig «Inspirasjonspris». Prisen er på kr. 100.000,- donert av Scatec AS og deles ut på den årlige doktorgradseremonien til en nylig avlagt ph.d.-avhandling innen teamene fornybar energi og biovitenskap. Nominasjon av kandidater til Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2021 vil ha frist 1. juni 2021.

Regulations for conferment of honorary doctoral degree at NMBU

Regulations for conferment of honorary doctoral degree at NMBU

NMBU has laid down regulations of conferment of honorary doctoral degree. Read more about application and regulations below.