Research Exellence

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft (FFUI Bærekraft) er en videreføring av FFU-satsingen som startet i 2015. FFUI Bærekraft varer fra 2021 til 2025 og inneholder aktiviteter og tiltak for undervisere, forskere og ph.d.-kandiadater.

Research Excellence Centres at NMBU

Research Excellence Centres at NMBU

NMBU hosts two Research Excellence Centres funded by the Norwegian Research Council and one Nordic Centre of Excellence funded by Nordic Council of Ministers. Read more about the centres at NMBU here.

 
NMBU Talent Program 1.0 and 2.0

NMBU Talent Program 1.0 and 2.0

NMBU focuses on young talents who have the potential, willingness and desire to develop as researchers, supervisors and innovators through NMBU Talent Program 2.0 - Research Talents for Sustainability.  Read more about the participants and the program here.

Recruitment of young talented researchers

Recruitment of young talented researchers

NMBU recruit 4 internationally leading young researchers, with large potential through the program of young talented researchers. NMBU has dedicated 4,5 mill NOK for the recruitment and has in addition been granted 3,7 mill NOK above the set budgets for 2015.

Postdoctoral fellow

Postdoctoral fellow

On this page you will find more information concerning employment as a Postdoctoral fellow at NMBU, and tips for career development.

NMBU's EU Projects

NMBU's EU Projects

Active participation in the European research and innovation arena is an imperative strategic priority for NMBU. The university will be an active participant in Horizon Europe, as well as in partnership programmes, COST, Erasmus+ and other European programmes. In Horizon 2020, researchers at NMBU received a total of 37 grants. 

FRIPRO prosjekter ved NMBU

FRIPRO prosjekter ved NMBU

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Centre for Digital Life Norway (DLN)

Centre for Digital Life Norway (DLN)

A national centre for transdisciplinary biotechnology research, education and innovation. NMBU is one of seven partner institutions of the Centre for Digital Life Norway (DLN). 

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris deles ut annethvert år. Prisen går til en ung forsker som en påskjønnelse for forskning av svært høy kvalitet, og er ment å stimulere til fortsatt fremragende forskning ved NMBU.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris på kr 100 000 tildeles årlig av NMBU til det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen er donert av Scatec Innovation AS. 

Regulations for conferment of honorary doctoral degree at NMBU

Regulations for conferment of honorary doctoral degree at NMBU

NMBU has laid down regulations of conferment of honorary doctoral degree. Read more about application and regulations below.