Research Exellence

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft

NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft (FFUI Bærekraft) er en videreføring av FFU-satsingen som startet i 2015. FFUI Bærekraft varer fra 2021 til 2025 og inneholder aktiviteter og tiltak for undervisere, forskere og ph.d.-kandiadater.

Research Excellence Centres at NMBU

Research Excellence Centres at NMBU

NMBU hosts four Research Excellence Centres funded by the Norwegian Research Council. Read more about the centres at NMBU here.

 
NMBU Talent Development Program 2.0 for 2021-2022

NMBU Talent Development Program 2.0 for 2021-2022

NMBU focuses on young talents who have the potential, willingness and desire to develop as researchers, supervisors and innovators through NMBU Talent Program 2.0 - Research Talents for Sustainability.  Read more about the participants and the program here.

NMBU Talent Development Program 1.0 for 2015-2019

NMBU Talent Development Program 1.0 for 2015-2019

The program is a three-year pilot scheme directed at 16 selected academic staff members at NMBU. The program aims to provide academic staff with increased opportunities to develop as researchers. The program provides an opportunity to build on skills and competences that can improve chances for attaining funding from top research programs in the EU, the Research Council Norway and other funding sourses. Read more here.

Postdoctoral fellow

Postdoctoral fellow

On this page you will find more information concerning employment as a Postdoctoral fellow at NMBU, and tips for career development.

NMBU's EU Projects

NMBU's EU Projects

Active participation in the European research and innovation arena is an imperative strategic priority for NMBU. The university will be an active participant in Horizon Europe, as well as in partnership programmes, COST, Erasmus+ and other European programmes. In Horizon 2020, researchers at NMBU received a total of 37 grants. 

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets program Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO prosjekter). Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Centre for Digital Life Norway (DLN)

Centre for Digital Life Norway (DLN)

A national centre for transdisciplinary biotechnology research, education and innovation. NMBU is one of seven partner institutions of the Centre for Digital Life Norway (DLN). 

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris

NMBUs Forskningspris deles ut annethvert år. Prisen går til en ung forsker som en påskjønnelse for forskning av svært høy kvalitet, og er ment å stimulere til fortsatt fremragende forskning ved NMBU.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris

Alf Bjørseths Inspirasjonspris på kr 100 000 tildeles årlig av NMBU for det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen er donert av Scatec Innovation AS. 

Regulations for conferment of honorary doctoral degree at NMBU

Regulations for conferment of honorary doctoral degree at NMBU

NMBU has laid down regulations of conferment of honorary doctoral degree. Read more about application and regulations below.