Seminars & Events

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Velkommen til to dager med spennende foredrag, omvisninger og diskusjoner om utvalgsarbeid og nye krav til plantematerialet i grøntanlegg.

Vitenparken, 23. og 24. september 2020

Visual Methods

Visual Methods

Welcome to a workspace for those interested in using visual methods in research and teaching at the Faculty of Landscape and Society.

Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

Konferanses på Gardermoen 10. juni er avlyst. Tatt i betraktning fare for smitte av koronavirus er det ikke forsvarlig å planlegge for en gjennomføring i juni. Vi jobber for å kunne arrangere konferansen til høsten gitt at situasjonen tilsier det.