Planfaglig lederutdanning (under utvikling)

Planfaglig lederutdanning (under utvikling)

Som en videreutvikling av Plansjefsymposiet er det ønskelig å utvikle et undervisningsopplegg for planfagligledelse som integrerer planleggere i praksis som ønsker en etterutdanning i planfagligledelse med studenter i masterutdanningen.

prosjekt

About/Aims
Background

Som en videreutvikling av Plansjefsymposiet er det ønskelig å utvikle et undervisningsopplegg for planfagligledelse som integrerer planleggere i praksis som ønsker en etterutdanning i planfagligledelse med studenter i masterutdanningen.