Ekstern-internship (under utvikling)

Ekstern-internship (under utvikling)

hhh

Potensielt relevante praksisordninger for NMBU studenter. SITRAP er i kontinuerlig dialog med Drammen kommune og utreder en pilot for dette. Fortsettelse følger!

prosjekt

About/Aims
Background

Hensikten er å opprette en slags arbeidsformidling mellom kommuner som har behov for ekstrahjelp i en periode eller kan tilby relevant arbeid for studenter og NMBUs pool for studenter som søker praksisplass. Flere modeller for utveksling kan utvikles. Et samarbeid med ByLab i Drammen skal utredes som mulig pilot med tanke på en praksisordning for studenter i plan og eiendomsfag i kommunene.