Projects

Project ended
Time frame
23. January 2018 to 1. January 2022

Kjerneaktiviteten i SITRAP er metodeutvikling på tvers av undervisning – forskning og praksis.

Project ended
Time frame
4. March 2019

Potensielt relevante praksisordninger for NMBU studenter. SITRAP er i kontinuerlig dialog med Drammen kommune og utreder en pilot for dette. Fortsettelse følger!

Project ended
Time frame
23. January 2018 to 30. June 2019

PBL2 er et prosjekt som skal systematisere og reflektere over erfaringer med studentenes læringsutbytte i tverrfaglig problembaserte undervisningsopplegg, spesielt med fokus på betydningen av faglige...

Project ended
Time frame
4. March 2019

Som en videreutvikling av Plansjefsymposiet er det ønskelig å utvikle et undervisningsopplegg for planfagligledelse som integrerer planleggere i praksis som ønsker en etterutdanning i planfagligledelse...

Time frame
1. September 2018 to 31. December 2022

Tverrfaglig masterklasse bygger på en visjon om å kunne tilby et masteroppgave-semester med fokus på læringsprosessen og øke integrasjon på tvers av universitetets ulike studieprogrammer.

Project ended
Time frame
4. March 2019

Studentledet emneutvikling (selvprogrammering) Design for Society

Project ended
Time frame
4. March 2019

«Kristiansand dobbel +» (2018 – 2021) er et prosjekt som skal fungere som katalysator for å integrere forskning, undervisning og praksis.