archive

Archive for 2021

Biodiversity conservation in a post-COVID19 economy

Biodiversity conservation in a post-COVID19 economy

The choice of post-COVID19 recovery strategy has huge significance for the future of biodiversity, says Cambridge University/NINA/Noragric study.

Street kids in Uganda

Street kids in Uganda

How do youngsters forced onto the street by violence and poverty go from being considered vulnerable, displaced minors to feared criminals?

Pluralistic seeds systems: A path to seed security?

Pluralistic seeds systems: A path to seed security?

Having multiple seed systems in place can improve seed (and therefore food) security in developing countries, concludes new NMBU / Development Fund study.

Når klimatilpasningsprosjekter gjør vondt verre

Når klimatilpasningsprosjekter gjør vondt verre

En litteraturgjennomgang ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Oxford finner at mange internasjonalt finansierte klimatilpasningsprosjekter snarere enn å redusere sårbarheten for klimaendringer faktisk forsterker, flytter eller skaper nye kilder til sårbarhet i utviklingsland.