News from PEP

NMBU research gives new opportunities for recirculating plastics (and more)

NMBU research gives new opportunities for recirculating plastics (and more)

Lytic Polysaccharide Monooxygenases (LPMOs) are unique mono-copper enzymes evolved to act on the surfaces of insoluble crystalline polysaccharides, such as cellulose. 

Nytt samarbeid skal gjøre plastavfall om til verdifulle ressurser

Nytt samarbeid skal gjøre plastavfall om til verdifulle ressurser

– Dette haster! Det er ekstremt viktig at vi som samfunn utvikler og tar i bruk ny teknologi for bærekraftig produksjon og resirkulering av alle typer plast, sier prosjektleder Gustav Vaaje-Kolstad, professor ved NMBU.

Slik kan vi bytte ut olje med planterester

Slik kan vi bytte ut olje med planterester

Zarah Forsberg viser hvordan verden kan bytte ut olje med trepinner. Hun har klart å bruke enzymer til å bryte ned planterester slik at de kan bli til energi og kjemikalier.

Hva skjer egentlig i magen på kua når den produserer metan?

Hva skjer egentlig i magen på kua når den produserer metan?

Du har sikkert hørt at kyr slipper ut mye klimagasser. Når kua fordøyer gresset den spiser, produseres metangass i vommen. Men hva skjer egentlig i kumagen? Og er det noe vi kan gjøre for å redusere metanproduksjonen? NMBU-forskere er i gang med å undersøke nettopp dette. 

New findings on how pathogenic baceria protect against our immune system

New findings on how pathogenic baceria protect against our immune system

Enzymes previously known for their ability to break down biomass are also important for how bacteria defend themselves against our immune system, NMBU researchers show in a new study published in Nature Communications.