News

OXYtrain video (New)

OXYtrain video (New)

OXYtrain-“Harnessing the power of enzymatic oxygen activation”.  Horizon 2020, Marie-Curie ITN, (2017-2021); led by Morten Sørlie & Vincent Eijsink. Key research topic: understanding how LPMOs work; read more here.

Prestisjeprosjekt om økonomisk viktige kjemiske prosessar tildelt NMBU og UiO

Prestisjeprosjekt om økonomisk viktige kjemiske prosessar tildelt NMBU og UiO

Industrien bruker store ressursar på å omdanna enkle molekyl med hydrogen og karbon til viktige råvarer for nyttige produkt, som plast og tekstilar. Klarer det internasjonale forskarteamet CUBE (Unravelling the secrets of Cu-based catalysts for C-H activation) å finna katalysatorar som gjer prosessen enklare, kan det spara miljø og ressursbruk globalt svært mykje.

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/38538

Enzymer skaper nytt fôr, ny gjødsel og proteinpulver

Enzymer skaper nytt fôr, ny gjødsel og proteinpulver

Med enzymer har forskerne klart å bryte ned biologisk materiale og skape nye produkter. For å få det til, hermer de etter naturens egne prosesser.

 
Skaper merverdi av trestokken

Skaper merverdi av trestokken

Prosjektet OXYMOD (Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products) skal bygge videre på enzymforskningen, som har pågått ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet gjennom mange år, ledet av professor Vincent Eijsink.

NMBUs utvalgte talenter

NMBUs utvalgte talenter

Aniko Vernai er postdoktor i PEP gruppa. NMBU satser på talenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016. Forskerne har allerede utmerket seg innen sitt fagfelt. Gjennom satsingen skal de få økt mulighet til å utvikle seg og bygge kompetanse, slik at de stiller sterkere i konkurransen om forskningsmidler. Utvelgelsen er et ledd i NMBUs satsing Fremragende forskning og utdanning.

http://historier.nmbu.no/nmbu-talenter/ 

Seminar: Produkter fra lignocellulose

Seminar: Produkter fra lignocellulose

NordForsk nettverket PolyRefNorth arrangerer seminar 26. og 27.11 på IKBM. Seminaret omfatter temaene 1) Biomass pretreatment and fractionation technologies and biomass structure, 2) Biomass-active organisms and enzymes, og 3) Biobased materials.

I fremtiden spiser vi trær

I fremtiden spiser vi trær

Forskningstorget i Oslo, 2015

 

I forbindelse med Forskningsdagene var NorZymeD representert på Forskningstorget i Oslo.

Les mer her

Video fra Facebook her

Granlegg på middagsbordet og laks på tanken (en artikkel fra Norges Forskningsråd)

Granlegg på middagsbordet og laks på tanken (en artikkel fra Norges Forskningsråd)

Enzymer kan gjøre gull av avfall fra skog og fisk.

Den norske skogen vokser raskere enn hva skogeierne klarer å ta ut som konvensjonelle råstoffer til industrien. Samtidig produserer de marine næringene fiskeavskjær som kan være verdifulle råstoffer i andre sammenhenger.

Derfor samarbeider industrien og forskningen om å finne nye produkter og nye måter å anvende disse «grønne» og «blå» ressursene på.

Vincent Eijsink wins the Norwegian Bioenergy Innovation Award 2015

Vincent Eijsink wins the Norwegian Bioenergy Innovation Award 2015

Vincent Eijsink, professor at the Norwegian University of Life Sciences won the Norwegian Bioenergy Innovation Award 2015, awarded on Tuesday 17 March during the CenBio Days 2015 in Norway. 

Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel (BiogasFuel)

Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel (BiogasFuel)

The kick-off meeting in a research project funded by the Norwegian Research Council, Avfall Norge, Oslo EGE, FREVAR and Norges Bondelag was held at IKBM Tuesday December 3rd 2013. The project is called "Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel". The duration of the project is 3 years in the period 2014-2016.

NorZymeD tredje åpne seminar 2015

NorZymeD tredje åpne seminar 2015

NorZymeD (Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy) ønsker velkommen til seminaret: "Innovativ enzymteknologi for norsk bioøkonomi"

Tid: Torsdag 27. august 10.00-16.00     Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Program  

Påmelding til Heid Rudi; heidi.rudi@nmbu.no

Moro med enzymer

Moro med enzymer

Lasse Fredriksen jakter på enzymer som kan bidra til bedre nedbrytning og dermed en bedre utnyttelse av grantrær. Når han ikke løper eller spiller gitar.

BioMim Kick-off - June 17th

BioMim Kick-off - June 17th

Are you interested in the transformation of woody biomass (lignocellulose) into usable products for the bio-economy? BioMim, a four-year research project, funded by the Norwegian Research Council, is organizing a kick off seminar with world leading experts on the topic.

"I fremtiden spiser vi trær"

"I fremtiden spiser vi trær"

Vitenkafe: "I fremtiden spiser vi trær", torsdag 7. mai, 2015, Vitenparken

Sitkagran kan om få år erstatte soya fra Brasil i fiskefôr. Hvordan er det mulig? Bli med på vitenkafe og hør om spennende forskning internasjonalt og hva som er på gang på universitetet på Ås, NMBU.

Science publikasjon

Science publikasjon

Vincent Eijsink er medforfatter på en artikkel i Science Reports; "Extracellular electron transfer systems fuel cellulose oxidative degradation"

http://science.sciencemag.org/content/sci/early/2016/04/27/science.aaf3165.full.pdf

PEP Hiking Trip

PEP Hiking Trip

PEP Hiking trip to Bjørkelangen, June 2nd 

"Discovering new functions of carbohydrate-active enzymes to unravel new mechanisms of bacterial virulence”

"Discovering new functions of carbohydrate-active enzymes to unravel new mechanisms of bacterial virulence”

The new project entitled "Discovering new functions of carbohydrate-active enzymes to unravel new mechanisms of bacterial virulence” will start in April/May 2016. Currently there is one PhD position (3-4 years) available. A three year post doc will be announced after summer 2016. Below you can find a "popular science" short description of the project in English and Norwegian.