Ny tidsskriftsartikkel om allmenningsrett og naturvern i skjak kommune

Fjorårets CLTS Arbeidsnotat "Allmenningsrett og naturvern i Skjåk kommune" skrevet av Mari Reiten har nå blitt publisert i tidsskriftet Utmark.

Artikkelen "Allmenningsrett og naturvern i Skjåk kommune" kan lastes ned fra Utmark nr: 2-2013 her.

Utsnitt fra informasjontavle p Sota-ster i Breheimen
Utsnitt fra informasjontavle p Sota-ster i Breheimen Photo:

Sammendrag
Denne artikkelen tar for seg hvordan det er å være allmenningsberettiget i Skjåk Almenning når det kommer strenge reguleringer fra offentlig hold. Hvordan påvirker verneforskriftene den faktiske bruken? Og hvordan er brukernes holdninger rundt vernet i områdene? Studiens resultater er basert på en undersøkelse blant allmenningsberettigede i Skjåk Almenning og intervjuer med Skjåk Almenning og
forvaltningen. Studien har vist at bruken i forhold til de ulike allmenningsrettene ikke blir direkte påvirket av verneforskriftene. Det er ikke veldig store forandringer i bruken før og etter vernet kom. Det er imidlertid tydelig at vernet har en negativ konsekvens når det gjelder oppfatningen blant brukerne. Det oppleves som et stort overtramp, tap av tillit og at de blir umyndiggjort når forvaltningen blir lagt til sentrale myndigheter. De mener selv – og ingen har sagt seg uenige - at områdene i Skjåk Almenning har blitt forvaltet av bygdefolket på en god måte i mer enn 200 år. Men vil dette fortsette inn idet nye forvaltningsregimet?
Published 1. July 2014 - 13:19 - Updated 23. May 2017 - 19:29