Internasjonalt r for familielandbruket

Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møtet arrangert av Fylkesmannen i Oppland på Biri 3. juni.

Internasjonalt ar for familielandbruket

Photo:

Etter invitasjon fra Fylkesmannen i Oppland i anledning av markeringen at 2014 er FNs Internasjonale år for familielandbruket har Stein Holden holdt presentasjon om familielandbruket på møte på Biri tirsdag 3. juni.

Mer informasjon om møtet finner du her.

Presentasjonen til Stein Holden finner du her.

Published 1. July 2014 - 13:19 - Updated 23. May 2017 - 19:29

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Contact us

Contact info

Click above to find
specific contact info.

Visit us