Statistics and figures related to education

Available in Norwegian only.

For å følge utviklingen på utdanningskvaliteten er NMBU avhengig av å kjenne utviklingen på ulike kvalitetsparametere knyttet til utdanningen og universitetet.

Statistics and figures

DBH-tall for NMBU

Tabellen under viser aktuelle tall for NMBU slik de er rapportert til database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Tallene er klikkbare slik at det er mulig å finne tall for institutt eller program som kan benyttes i evalueringer og rapporter.

 

* gjennomføringsfakta er også tilgjengelig i FS-rapport 755.001

Opptaksrapporter NMBU

 

Kandidatundersøkelser NMBU

Kandidatundersøkelse 2015: Rapport

Webrapport med detaljert informasjon på institutt- og programnivå er tilgjengeliggjort for instituttene.

 

Emneevalueringer NMBU

Resultater fra emneevaluering:

emneevaluering campus Ås frem til studieåret 2016/17
- emneevaluering campus Adamstuen (kontakt studieadm. Adamstuen)

Ny emneevaluering fra studieåret 2016/17 (kommer):

- emnerapporter
- resultater sluttevaluering (trinn 2)

 

Programrapporter NMBU

Alle tidligere programrapporter er tilgjengelig i P360.

 

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.
http://www.studiebarometeret.no/no/

 

DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning inneholder et stort utvalg av informasjon om utdanningen i Norge ved universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH

 

Nasjonale styringsparametere for universiteter og høyskoler

De nasjonale styringsparametrene oppdateres årlig 15.februar/1.mars. De er tilgjengelig på nett (dbh.nsd.uib.no)

 

 

 

 

Published 31. October 2016 - 18:12 - Updated 4. August 2020 - 13:59