En bærekraftig boligutvikling er mulig

Illustrasjonsfoto av boligbygging.
Illustrasjonsfoto av boligbygging.Foto: Shutterstock

Men det krever et paradigmeskifte, konkluderer doktorgradsarbeidet til Silvia Mete.

– Paradigmeskiftet må utfordre de nåværende samfunnsmessige begrensningene, forklarer phd-kandidaten.

– I dag er boligutviklingen vekstbasert. Dynamikker i den kapitalistiske økonomien og nyliberalismens motstand mot offentlige reguleringer for å motvirke økonomisk ulikhet og sosial urettferdighet står i veien for en bærekraftig boligutvikling, sier Mete.

Hovedtemaet for avhandlingen er miljømessig og sosial bærekraft i boligutviklingen i velstående land, med Oslo og Milano som casestudier. Avhandlingen undersøker alternative framtidige boligscenarioer som sikter mot å sikre en miljømessig bærekraftig boligsektor, gode nok boliger for alle, og utjevning av ulikheter i boligstandard.

– For å fremme et radikalt scenario for motvekst i boligsektoren er det nødvendig å avskaffe enkelte nyliberale trekk ved den nåværende vekstbaserte boligutviklingen, forklarer Mete.

Studien anvender øko-modernisme og motvekst som samfunnsparadigmer for å undersøke fremtidig boligutvikling som kan oppfylle de normative betingelsene. Studiens funn indikerer at en fremtidig boligutvikling som oppfyller både økologiske grenser og sosial rettferdighet, kan være mulig, avhengig av de samfunnsmessige rammebetingelsene. Slike paradigmeskift kan bare oppnås ved å konfrontere de nåværende forholdene i stedet for å se bort fra hvilke begrensninger dagens samfunnsstruktur utgjør.

Avhandlingens tittel er «Framtidig bærekraft som premiss for boligutvikling: et øko-modernistisk scenario og et motvekst-scenario.»

Hovedveileder er Jin Xue. Med-veileder er Petter Næss.

Prøveforelesning og disputas finner sted 19. november kl. 12:15 i Vitenparken auditorium.

Publisert - Oppdatert

Del på