PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Anne Kjersti Uhlen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallellen.

Om dette emnet

Semesteroppgave i produksjonsfag innen plantedyrking på friland og i regulert klima. Semesteroppgaven skal være knyttet til et av emnene PJH212, PJH230, PJH240, eller PJH250, og skal gi spesialisering i et tema innen disse fagområdene.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Ha oppdatert og inngående kunnskap innen et tema innen plantedyrking.

Ferdigheter

 • Kunne søke relevant litteratur om et tema, og vurdere kritisk kvaliteten av denne.
 • Kunne formidle temaet muntlig for studenter på Bachlor- eller Masternivå
 • Kunne formidle temaet skriftlig på en vitenskaplig måte.

Kompetanse

 • Kunne analysere og syntetisere kunnskap fra ulike kilder og fagområder
 • Kunne diskutere temaet, og vurdere betydning og evt. muligheter for implementering i praktisk dyrking.
 • Kunne bidra med egne refleksjoner og nytenkning
 • Studenten skal velge et relevant tema og arbeide selvstendig med semesteroppgaven med veilledning fra lærer(e). Studenten skal også holde en presentasjon av temaet for medstudenter og faglærere.
 • Canvas
 • Det er studentens ansvar å finne og velge ut relevant litteratur for oppgaven og av passe omfang.
 • Enten PJH212/ PJH230/PJH240 eller PJH250.
 • Skriftlig semesteroppgave teller 100%.

 • Ekstern sensor skal evaluere den skriftlige semesteroppgaven. Karakterregel A-F.
 • Muntlig presentasjon av semesteroppgaven.
 • Totalt 125 timer. Selvstudium: Individuell veiledning.