LAD203 Digital 3D-Planlegging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Tellef Vallesverd Dannevig

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Tre uker blokk i juni.

Om dette emnet

Digitale 3-dimensjonale modeller har for lengst blitt et viktig verktøy i de fleste planprosesser. I emnet benyttes 3D-programvare for å løse praktiske arbeidsoppgaver hentet fra problemstillinger vi som planleggere kan forvente å møte i arbeidslivet.

Hovedfokuset er på 3D-modeller som verktøy for å utvikle et prosjekt, samt for å kommunisere ideene til eksterne

Dette lærer du

Ved gjennomført kurs forventes det at studenten kan benytte digitale 3-dimensjonale modeller som verktøy for både analyse og utvikling av ulike typer konkrete planprosjekt.

Dette inkluderer å generere digitale 3D-modeller ved bruk av ulike metoder med grunnlag i digitale kartdata, samt å benytte disse modellene som verktøy gjennom hele planprosesser.

 • Studenten skal i løpet av kursets tre ukers gjennomføringsperiode levere oppgaver som omhandler ulike problemstillinger der digitale 3D-modeller er nyttige verktøy. I denne perioden vil kursansvarlig samt studentveileder være tilgjengelig på datasal fire timer daglig.

  Læringsutbyttet vil oppnås ved å gjennomføre praktiske oppgaver hentet fra faktiske prosjekter. De første to ukene vil dette bestå av mindre oppgaver der nytt materiale presenteres og forventes benyttet i oppgaveløsningen. Den siste uken vil dette oppsummeres i en større oppgave der alle problemstillingene kan oppstå, og det forventes her en helhetlig forståelse av digitale 3D-modeller som verktøy.

 • Emneansvarlig samt studentveiledere vil være tilgjengelig for veiledning.
 • Ingen pensum
 • LAD 100
 • Mappevurdering. Elevene vurderes på bakgrunn av innleverte øvingsoppgaver

 • Sensor vil gå igjennom innlevert materiale og vurdere kvalitet
 • 80% tilstedeværelse.
 • 60 timer
 • By og regionplanstudenter