INN301 Nyskaping

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Elin Kubberød

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for hva innovasjon (nyskaping) er og hvilken betydning innovasjon har for verdiskaping i næringsliv og samfunn.

Introduksjon til innovasjon. Innovasjonsteam. Kreativitet og innovasjon. Design thinking. Hva er innovasjonsledelse. Beslutninger under usikkerhet. Bærekraft og innovasjon.

Dette lærer du

Kunnskaper: Studentene skal kunne skille mellom innovasjon og oppfinnelse (invensjon). Gjennom kurset skal de opparbeide seg en innsikt i ulike innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, kreative team, design thinking, beslutninger under usikre betingelser og viktigheten av kunnskap og læring for nyskapingsprosesser. Studentene skal også kunne se innovasjon i lys av bærekraft.

Ferdigheter: Studentene skal gjennom erfaringsbasert læring utvikle ideer, samt screene og teste dem i tidlig innovasjonsfase.

Generell kompetanse: Generelle evner i kommunikasjon og teamarbeid, problemforståelse og problemløsning i team.

 • Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet, øvelser, presentasjon og aktivitet i grupper.

  Kurset vil ha fokus på oppstart med team-arbeid som fortsetter i høstparallellen i INN340/341 Entreprenørskap i praksis.

 • Canvas

  Teamkontrakt

 • Pensum vil bli annonsert ved studiestart. Utvalgte artikler blir oppgitt.
 • Kurset avsluttes med en muntlig team-basert eksamen basert på det studentene har vært igjennom og lært i løpet av kurset (Lesson learned som inkluderer en 2 minutters videofilm). En samlet karakter for presentasjon og diskusjon med sensorpanel danner grunnlag for karaktersettingen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
 • Øvelser og innlevering av to skriftlige oppgaver i team. Obligatoriske aktiviteter er normalt gjeldende til neste gang emnet tilbys.
 • Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.
 • Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger underveis og arbeid med obligatoriske aktiviteter. Det forventes at studentene møter godt forberedt til timene og leser pensum og litteratur etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp til gruppearbeid fra dag 1, aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner.
 • M-EI
 • Emnet er forbeholdt masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon (M-EI).