INN201-B Økonomistyring

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Øystein Dahl

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. 8 ukers undervisning og vurdering i periode 2/vår, uke 13-21.

Om dette emnet

Emnet er nettbasert og gir en innføring i sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter.

Tematisk er kurset delt inn i følgende hoveddeler:

 • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
 • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
 • Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
 • Budsjettering

Dette lærer du

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har god kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • har god kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • har god kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • har god kunnskap om det økonomiske kretsløpet i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan sette opp kalkyler og budsjett
 • kan gjennomføre enkle investeringsanalyser
 • kan gjennomføre nullpunktsanalyser
 • kan gjennomføre nøkkeltallsanalyse av regnskapet
 • kan anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over
 • kan forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser
 • kan vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger
 • kan kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet
 • kan forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer
 • Emnet innledes med en digital forelesning. Deretter vil pensum bli presentert gjennom videofilmer, ukentlige øvinger og obligatoriske tester (flervalgsoppgaver). Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.
 • Canvas
 • Terje Berg: Økonomistyring 3. utgave 2021, Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-65982-0
 • Avsluttende 3 timers skriftlig hjemmeeksamen på kveldstid som teller 100%.

  Bestått / Ikke bestått.  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Ukentlig flervalgsoppgave. Studentene må svare riktig på over 50 % på minst 2/3 av flervalgsoppgavene for å kunne avlegge eksamen.
 • 4-5 timer digital videoundervisning per uke. Det legges opp til 2 timer til øvinger per uke. Den samme øvingen går flere ganger i uka. Undervisningsperiode på 8 uker.
 • Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • 5 studiepoeng overlapp BUS100/BUS100F Grunnleggende bedriftsøkonomi og INN200/INN200F Økonomistyring.
  2,5 studiepoeng overlapp med BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger.
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Studierett KVU-BEDØK