HET203 Dyrevelferd

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Inger Lise Andersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minst 12 studenter, maks 48 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Januarblokk

Om dette emnet

Dette emnet tar for seg Dyrevelferdsloven samt forskriftene om hold av våre viktigste produksjonsdyr gris, fjørfe, storfe, sau og geit. Videre gjennomgås dyrevelferdsutfordringer for disse dyreartene i praktiske besetninger. Emnet gir både teori om dyrevelferd og praktiske øvinger i dyrevelferdsvurderinger

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal

 • Forstå og definere viktige begreper innen dyrevelferd hos husdyr
 • Ha kunnskap om dyrevelferdsvurderinger i praktiske husdyrbesetninger
 • Ha kunnskap om hvilke tiltak som påvirker dyrenes velferd

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne gjennomføre vurderinger av dyrevelferd i praktiske besetninger
 • Kunne påvise hva og hvilke faktorer som påvirker dyrevelferden i praktiske husdyrbesetninger

Generell kompetanse

Studenten skal ha generell kompetanse om dyrevelferd hos husdyr og hvilke faktorer som påvirker dyrevelferden i vanlig husdyrbesetninger.

 • Det blir forelesninger, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner om dyrevelferd, spesielt i praktiske besetninger. Videre skal studentene gjennomføre dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger med fjørfe, gris og storfe.
 • Lærere er tilgjengelig for spørsmål rundt fagstoffet. Øvingsgruppene vil ha en ansvarlig veileder. Forelesningsmaterialet legges ut i Canvas.
 • Welfare Quality® assessment protocols for pigs, cattle and poultry. Relevante vitenskapelige artikler og rapporter.
 • HFX132 og HET201
 • Gruppeoppgave. Alle hjelpemidler. A-E/Ikke bestått

  Gruppeoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vurderer gruppeoppgavene og presentasjonene.
 • Deltagelse i gruppepresentasjoner og i dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger. Dersom observasjoner og besøk i besetninger ikke blir mulig, utarbeides et alternativt opplegg.
 • Studenter på B-HV
 • Studenter som har tatt tidligere versjon av HET201 - Husdyretologi og dyrevelferd- 10 stp - får ikke studiepoeng for HET203.
 • GSK