Detaljer om emnet EDS102

EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: William Derman
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, 
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Emnets innhold:

Emnet består av tre delar:

1. Introduksjon til sentrale samfunnsteoretiske omgrep

2. Introduksjon til utviklingsteori

3. Introduksjon til utvikling og miljø.

Det vil vere ein test etter første del, og evaluering etter andre og tredje del. I tillegg til førelesningar vil studentane ta del i seminar kvar veke.

Læringsutbytte:
Studentane vil få ei grundig innføring i utviklingstenking gjennom eit fokus på sentrale samfunnsteoretiske omgrep, utviklingsteori og -historie, samt opphavet til og teori knytt til bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på førelesningar og seminar kvar veke. Studentane får jobba med teori, utvalde tema og litteratur i seminara. Det er også forventa stor grad av sjølvstudium i førebuing til førelesningar og seminar.
Pensum:

Pensum består av to grunnbøker:

The course literature will consist of the following:

Block 1.

Cleaver, F. (2007) Understanding Agency in collective action¿, in: Journal of Human Development  8 (2), pp. 233-44.Jones et al (2011) Ch. 1. An introduction and Ch. 7. Social structure and social actions. In: Pip Jones, Liz Bradbury & Shaun Le Boutillier (2011) Introducing social theory. Cambridge: Polity (2 edition).Leftwich A. (2011) Theorizing the state. In: Burnell PJ, Randall V and Rakner L (eds) Politics in the developing world. Oxford: Oxford University Press, 223-240.Lukes, Ch. 1 (2005). What is power?, in Lukes, S. (2005) Power: A radical view. London: Palgrave (2 edition), 14-59.Eagleton, T. (2000). The Idea of Culture. Chapter 1. Long, N. (2001) ¿The case for an actor-oriented sociology of development¿ in  Development Sociology: Actor Perspectives. London, Routledge, pp. 9-29. Sarah Radcliffe. (2006). Chapter 1 in Culture and Develpoment in a Globalizing World: Geographies, actors and paradigms. Scott, W. Richard. (2008) Ch 3. Crafting an Analytic Framework I: The Pillars of Institutions. Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 47-71.

Block 2. K. Willis (2011) Theories and practices of development,  London:Routledge.

Block 3. W.M. Adams (2009) Green Development, London:Routledge;

Dietz, Rob, and Daniel W. O'Neill. (2013) Enough is enough: building a sustainable economy in a world of finite resources, London: Routledge

Tilt, Bryan,(2015) Dams and development in China : the moral economy of water and power New York: Columbia University Press.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS101
Obligatorisk aktivitet:
The students need to pass the test after the first block and participate in 2/3 of the seminars.
Vurderingsordning:

Evaluering vil bli avholdt etter andre (hjemmeeksamen, 45 %) og tredje del (muntlig eksamen, 55 %).

Eksamen kun på engelsk.

Sensor:
External examiner will be used for the oral exam. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning (førelesningar: 48 timar, seminar 24 timar) pluss sjølvstendig arbeid, 450 timar studentarbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studentar som har teke EDS106 Development Seminar vil få ein studiepoengreduksjon på 5 ECTS.
Undervisningstid:
Førelesningar: 2X2 timar pr veke, totalt 48 timar. Seminar: 2 timar pr veke, totalt 24 timar.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått