BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Nilsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 12 timer.
 • Kollokvier 6 timer.
 • Selvstudium, skriving av semesteroppgave og muntlig presentasjon 107 timer​

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Emnet vil gi en introduksjon til næringslivet relevant for kjemikere og bioteknologer. Emnet vil ha hovedfokus på kvalitetskontroll, risikovurdering og ulike kjemiske og bioteknologiske prosesser, samt lovgivning/krav og dokumentasjon av prosesser og produkter.

Det skal skrives en rapport, der man velger seg en bedrift og evaluerer kvalitetssystemer og risiko som er forbundet med produkter/tjenester i denne bedriften, samt hvilke krav det er til dokumentasjon av disse. Rapporten presenteres gruppevis for de de andre studentene.

Emnet vil bidra til FNs bærekraftsmål 9 (Innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon).

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Kunnskaper om kvalitetsstandarder og lovgivning knyttet til produksjon i næringslivet
 • Kunnskaper om produktutviklingsprosesser
 • Kunnskap om risikovurdering
 • Kunnskap om krav til dokumentasjon
 • Kunnskaper om kjemi og bioteknologi i næringslivet i Norge

Ferdigheter

 • Kunne sette opp kvalitetssystem for enkle tjenester og produkter
 • Være i stand til å risikovurdere produkter/prosesser
 • Kunne sette opp plan for utvikling av enkle produkter
 • Være i stand til å dokumentere produkter og prosesser

Generell kompetanse

 • Være i stand til å jobbe i næringslivet
 • Kjenne til samspillet mellom næringslivet, myndigheter og akademia
  • Forelesninger.
  • Gruppeoppgaver.
  • Muntlig presentasjon.
  • Ekskursjon til bedrifter.
  • Karrieredag (KBM).
 • Kontakt med lærere via Canvas og e-post. Forelesningsnotater legges ut i Canvas.
 • Forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler.
  • KJM100 Generell kjemi (eller tilsvarende).
  • BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi (eller tilsvarende)
 • Ferdigheter i rapportskriving og muntlig presentasjon. Begge må være bestått.

  Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse,

  Bestått/ikke-bestått  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Intern og ekstern sensor godkjenner skriftlige rapporter og muntlig presentasjon.
  • Obligatorisk fremmøte på forelesninger
  • Godkjent skriftlig gruppeoppgave og presentasjon
 • Maksimalt 40 studenter, etter følgende prioritering:

  1. B-BIOTEK / B-KJEMI / M-KB på 3. året
  2. masterstudenter M-BIOTEK / M-KJEMI
  • Forelesninger: 2 timer (dobbelttime) per uke i 6 uker i høstparallellen.
  • Semesteroppgave og muntlig presentasjon i november/desember, før eksamensperioden starter.
 • Bachelorprogrammene i bioteknologi og kjemi

  Masterprogrammene i bioteknologi og kjemi

  Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi

 • Realfag