AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Thore Larsgård

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:187,5 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 8 uker undervisning i periode 2/høst, uke 44-51 inkludert eksamen.

Om dette emnet

Emnet er nettbasert og dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

 • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging
 • Markedsplan, segmentering, relasjoner og produktkonsept
 • Identifisering av "grønne" verdier og segmenter
 • Strategier for å nå og å forsterke grønne segmenter
 • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk
 • Merkevarer, merkearkitektur, merkekomunikasjon og merkeledelse i et bærekraftperspektiv
 • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter
 • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap

Dette lærer du

Kunnskap: Studenten har grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, kjenner til sentrale begreper, teorier og metoder i markedsføringen, og kjenner til eksempler på bruk av markedsføring i enkelte bedrifter. Studenten har videre god forståelse for hvordan markedsføring kan bidra til økt bærekraft i samfunnet gjennom å skape endringer i forbruksmønsteret.

Ferdigheter: Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon relevant for markedsføring og framstille dette slik at det belyser grunnleggende problemstillinger innen markedsføring og bærekraft. Studenten kan delta i løsning av enkle markedsføringsutfordringer i praksis.

Generell kompetanse: Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter innen markedsføring, og er i stand til å reflektere og tenke kritisk rundt enkle markedsføringsproblemer.

 • Digitale forelesninger, videofilmer, quizer og ukentlige øvinger. Studentene vil få tilgang til nettressurser på i Canvas.
 • Læringsportalen Canvas
 • Fullstendig pensum vil bli kommunisert på Canvas før oppstart av emnet.

  Følgende lærebøker vil inngå i pensum: Nygaard, Arne: Grønn Markedsføringsledelse, Kotler, Keller Markedsføringsledelse.

 • 3 timers digital hjemmeeksamen på kveldstid som teller 100 % av karakteren. Bestått / Ikke bestått.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
 • Studentene må levere og få godkjent minst 2/3 av innleveringsoppgavene.
 • 4-5 timer digitale videoforelesninger per uke. Det legges opp til 2 timer øving per uke
 • Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
 • Kurset overlapper 5 studiepoeng med AOS120/AOS120F Markedsføring.
 • Generell studiekompetanse (GSK)

  Studierett KVU-BEDØK.