VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift

Studiepoeng:1.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Kristin Wear Prestrud

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning og vurdering i vårsemesteret

Om dette emnet

En dag med fokus på psykisk helse: Studentene får et innblikk i utfordringer i yrkeslivet som kan føre til psykisk uhelse. Studentene får informasjon om hvordan forebygge psykisk uhelse, hvilke faresignaler man skal være oppmerksom på, forbyggende tiltak og når man skal be om hjelp.

Tre dager med klinisk kommunikasjon hvor studentene får lære om og utprøve interaktivt måter å kommunisere effektivt på både med eiere og kolleger.

En dag med klinikkdrift hvor studentene får et innblikk i enkelte sider av driften av en smådyrklinikk, prissetting og sammenhengen mellom dette og lønn og lønnsomhet. Det er fokus på smådyrklinikk sektoren men kan overføres til selvstendig næringsdrivende.

Dette lærer du

Kunnskap: Etter endt emne skal studenten: 

 • Ha en forståelse for tegn på psykisk uhelse
 • Ha innsikt i faresignalene for utvikling av psykisk uhelse
 • Ha kunnskap om verktøy for å forebygge psykisk uhelse
 • Vite når en skal tilkalle hjelp 
 • Ha kunnskap om effektive måter å kommunisere med eiere, kunder og kolleger 
 • Ha kunnskap om teknikker som vil gjøre kommunikasjon med eiere effektiv og produktiv
 • Ha kunnskap om hvordan man ikke skal kommunisere
 • Ha forståelse og innsikt i hvordan økonomien på en klinikk henger sammen med prissetting, lønninger og lønnsomhet
 • Ha kunnskap om viktige faktorer som vil lette prissetting og hva man skal inkludere i beregning av priser

Ferdigheter: Etter endt emne skal studenten:

 • Vite når en skal tilkalle hjelp for å forebygge og hjelpe mot psykisk uhelse
 • Kunne igangsette og kommunisere med eiere og kolleger på en effektiv og produktiv måte
 • Kunne overføre kunnskap om prissetting og fastsetting av lønn i en klinisk kontekst til en selvstendig næringsdrivende sammenheng.

Generell kompetanse: Etter endt emne skal studenten:

 • Reflektere rundt psykisk helse og sin egen situasjon i en yrkesutøvende hverdag
 • Vurdere en effektiv måte å kommunisere på i en yrkesutøvende rolle og utøve dette på en profesjonell måte
 • Ha en profesjonell tilnærming til prissetting av sine tjenester


 • Kurset i sin helhet er obligatorisk for dyrepleierstudenter i bachelor året (3. året). Ordinære fraværsregler gjelder: gyldig fravær inntil 20% er tillatt. All fravær som overskrider dette, eller som ikke er gyldig fravær vil resultere i at studenten må skrive en oppgave om temaet den dagen-/de dagene fraværet gjelder.

  Emnet er valgfritt for veterinærstudenter i differensieringsåret. For å få 1,5 ECTS studiepoeng for kurset må hele kurset være fullført. Det tillates inntil 20% gyldig fravær. Fravær utover dette, eller ugyldig fravær, vil resultere i at studenten ikke får studiepoeng for emnet.

 • B-DYR+VET