Course code VET342

VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Kristin Wear Prestrud, Anne Elisabeth Torgersen, Anne Elisabeth Torgersen
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i vårsemesteret
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-DYR+VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
.
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Læringsstøtte:
.
Pensum:
.
Obligatorisk aktivitet:
.
Vurderingsordning:
.
Sensor:
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
.
Eksamensdetaljer: Deltakelse : Bestått/ Ikke bestått