Detaljer om emnet VET342

VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Kristin Wear Prestrud
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i vårsemesteret
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-DYR+VET
Emnets innhold:
.
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Læringsstøtte:
.
Pensum:
.
Obligatorisk aktivitet:
.
Vurderingsordning:
.
Sensor:
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
.
Eksamensdetaljer: Deltakelse : Bestått / Ikke bestått