Detaljer om emnet VET342

VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Første gang: Studieår 2019-2020
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :