Course code VET322

Emneansvarlige: Ann-Katrin Llarena, Marina Elisabeth Aspholm
Medvirkende: Ane Mohn Bjelland
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2025H
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prinsipper innenfor smittevern, zoonoser; smittsomme dyre- og fiskesykdommer; smittemåter og smitteveier; vern mot nye sykdommer og smitte inn til Norge; barrierer; veterinærens ansvar for smittevern. Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.   
Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om smittevern innen veterinærmedisinen.

Etter endt undervisning skal studenten :

  • Kunne prinsippene for smittevern.
  • Forstå hvordan prinsippene for smittevern kan brukes i praksis.
  • Ha en ansvarlig holdning til smittevern.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver og plenumdiskusjoner
Læringsstøtte:
Kurset avsluttes med presentasjoner  og plenumsdiskusjon der kursveiledere er tilstede, og der kursdeltagerne kan stille spørsmål. Emneansvarlig er tilgjengelig hele uken og kan nås på epost.  
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Obligatorisk aktivitet:

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner er obligatoriske.

Regler for fravær: Det godtas opptil 20% fravær. Fravær utover 20% krever legeattest for å få alternativt opplegg slik at kurset kan bestås i løpet av høstsemesteret. Ved fravær over 20% uten legeattest må nytt kurs tas året etter. 

Vurderingsordning:

Tilstedeværelse på forelesninger og deltagelse i plenumsdiskusjoner (kvittert fremmøte)

Deltagelse i gruppeoppgaven

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Smarttelefon

Normert arbeidsmengde:
40 timer
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Undervisningstid:
25 timer
Eksamensdetaljer: Obligatorisk aktivitet: Bestått/ Ikke bestått