Course code VET322

VET322 Smittevern

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Medvirkende: Ane Mohn Bjelland
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:
Prinsipper innenfor smittevern, vern mot zoonoser; smittsomme dyre- og fiskesykdommer; smittemåter og smitteveier; vern mot nye sykdommer og smitte inn til Norge; barrierer; veterinærens ansvar for smittevern. Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.   
Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om smittevern innen veterinærmedisinen.

Etter endt undervisning skal studenten :

  • Kunne prinsippene for smittevern.
  • Forstå hvordan prinsippene for smittevern kan brukes i praksis.
  • Ha en ansvarlig holdning til smittevern.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver og plenumdiskusjoner
Læringsstøtte:
Kurset avsluttes med plenumsdiskusjon der kursveiledere er tilstede, og der kursdeltagerne kan ta opp temaer de ønsker belyst. Emneansvarlig er tilgjengelig hele uken og kan nås på epost.  
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Obligatorisk aktivitet:

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner er obligatoriske.

Regler for fravær: Det godtas opptil 20% fravær. Fravær utover 20% krever legeattest for å få alternativt opplegg slik at kurset kan bestås i løpet av høstsemesteret. Ved fravær over 20% uten legeattest må nytt kurs tas året etter. 

Vurderingsordning:

Tilstedeværelse på forelesninger og deltagelse i plenumsdiskusjoner (kvittert fremmøte)

Deltagelse i gruppeoppgaven

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Smarttelefon

Normert arbeidsmengde:
40 timer
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Undervisningstid:
25 timer
Eksamensdetaljer: Obligatorisk aktivitet: Bestått / Ikke bestått