Course code VET322

Emneansvarlige: Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Prinsipper innenfor biosecurity, vern mhp. zoonoser; dyre- og fiskesykdommer; smittemåter og smitteveier; vern mot nye sykdommer og smitte inn til Norge; barrierer; veterinærens rolle i smittevern. Undervisningen gis i form av forelesninger og gruppearbeid.   
Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om smittevern innen veterinærmedisinen.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

  • Prinsippene for smittevern.
  • Forståelse for hvordan prinsippene for smittevern kan brukes i praksis.
  • Forståelse for betydningen av en ansvarlig holdning til smittevern.
Læringsaktiviteter:
Undervisning
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter. 
Forutsatte forkunnskaper:
Eksamen i infeksjonslære.
Obligatorisk aktivitet:

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner er obligatoriske.

Regler for fravær: Det godtas opptil 20 % fravær. Fravær fra presentasjoner krever legeattest.

Vurderingsordning:
Presentasjoner og rapporter skal godkjennes.
Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen spesielle krav.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :