Course code VET322

VET322 Smittevern

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Trine Marie L'Abée-Lund Normann
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2016H
Emnets innhold:
Prinsipper innenfor biosecurity, vern mhp. zoonoser; dyre- og fiskesykdommer; smittemåter og smitteveier; vern mot nye sykdommer og smitte inn til Norge; barrierer; veterinærens rolle i smittevern. Undervisningen gis i form av forelesninger og gruppearbeid.   
Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om smittevern innen veterinærmedisinen.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

  • Prinsippene for smittevern.
  • Forståelse for hvordan prinsippene for smittevern kan brukes i praksis.
  • Forståelse for betydningen av en ansvarlig holdning til smittevern.
Læringsaktiviteter:
Undervisning
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter. 
Forutsatte forkunnskaper:
Eksamen i infeksjonslære.
Obligatorisk aktivitet:

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner er obligatoriske.

Regler for fravær: Det godtas opptil 20 % fravær. Fravær fra presentasjoner krever legeattest.

Vurderingsordning:
Presentasjoner og rapporter skal godkjennes.
Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen spesielle krav.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :