Course code THT271

THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Zakhar Maletskyi
Medvirkende: Nazli Pelin Kocatürk Schumacher, Arve Heistad, Lars John Hem, Harsha Chandima Ratnaweera
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM, M-IØ og M-MAT</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset forbereder kandidatene til å bruke vann- og avløpsrenseprosesser i praksis. Dette kurset danner et solid grunnlag for videregående THT 310.

Kurset inkluderer fire studiemoduler. Inndelingen i moduler er basert på differensieringen mellom "prosess" og "teknologi". Prosessen gir fordelen; mens teknologi gir muligheten til å distribuere en slik prosess og etablere prosesser i form av et system som er enkelt for operatører å følge.

Modul 1 introduserer emnet:

 • Global status og utfordringer i vannsektoren. Internasjonal, europeisk og norsk lovgivning innen vannforsyning og avløpshåndtering
 • Aspekter på vann og avløpskvalitet og kjemi

Modul 2 handler om prosesser som brukes både i vann- og avløpsrensing:

 • Fysiske, kjemiske, fysisk-kjemiske og biologiske behandlingsprosesser

Modul 3 og 4 handler om teknologier som brukes i vann- og avløpsrensing:

 • Fjerning av partikler og fosfater
 • Fjerning av naturlig organisk materiale
 • Fjerning av organisk materiale og næringsstoffer
 • Membranbiologiske reaktorer
 • Fjerning av oppløste faste stoffer
 • Desinfeksjon
 • Industriell avløpsrensing
 • Vannsmart sirkulær økonomi
 • Resthåndtering, behandling av bioløsninger, behandling av slam
 • Håndtering av utslipp

Modul 3 og 4 inkluderer to deler av kursoppgaven: en om drikkevannsbehandling og en annen for behandling av avløpsvann.

I dette kurset vil du jobbe med anvendelse av eksisterende design, velge og rettferdiggjøre anvendelsen av behandlingsprosesser og teknologiske enheter. Du vil kunne følge opp en av dine case-studier utviklet i dette kurset (vann- eller avløpsrensing) i videregående kurset (THT 310) med detaljerte beregninger.

Læringsutbytte:

Etter endt kurs, vil kandidater være i stand til å:

 • definere hovedutfordringer i vannsektoren og mulige teknologiske løsninger
 • liste opp internasjonale, europeiske og norske vann- og avløpsregler
 • gjenkjenne vann- og avløpsvannskvalitetsparametere samt hoved renseprosesser for vann og avløp
 • karakterisere vann- og avløpskvaliteten
 • beskrive hovedprosesser for vann- og avløpsrensing
 • forklare kjemi og fysikk bak renseprosesser for vann og avløpsvann
 • identifisere anvendeligheten av hovedprosesser for behandling av vann og avløpsvann
 • velge den beste teknologien for behandling av vann og avløpsvann
 • analysere flytskjemaer for behandling av vann og avløpsvann
 • kategorisere og sammenligne enhetsprosesser
 • evaluere effektiviteten av vann- og avløpsrensebehandlingsteknologier
 • syntetisere vann- og avløpsrensningssekvenser
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgaver, utferder til renseanlegg.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden, etter avtale.
Pensum:

- Powerpoint presentasjoner fra forelesninger (tilgjenglig i canvas)

- Vann- og avløpsteknikk: lærebok fra Norsk Vann (utvalgte deler),; trykte og elektroniske utgaverKemira: About Water treatment, 2020 (pdf i Canvas)

Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (utvalgte deler, delvis i Canvas)

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. Fifth Edition, by Metcalf & Eddy, Inc. 2013, (utvalgte deler).

Forutsatte forkunnskaper:
Et grunnkurs i kjemi som for eksempel KJM100 Kjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnkunnskaper i mikrobiologi anbefales, tilsvarende for eksempel BIO130 Mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Befaring på renseanlegg og semesteroppgave som skal leveres både skriftlig og evt. presenteres i plenum.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig digital eksamen teller 60% av karakter. Eksamen kan inkludere både flervalgsspørsmål (MCQ) og/eller skriftlige spørsmål; Semesteroppgavene teller 40% av sluttkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Kurset er utarbeidet for masterkandidater i vann- og miljøteknikk, 2-årig master innen bærekraftig vann og avløpsteknologi samt andre relevante programmer (bla. matvitenskap etc). .
Normert arbeidsmengde:
For et emne på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 250 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 6-7 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 50 timer. Utferder ca. 4 timer. Semesteroppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer