Tilrettelegging

Søknadsfrist og søknadsskjema - søke om tilrettelegging

Når du søker om tilrettelegging ved NMBU for første gang, ber vi deg søke via elektronisk søknadsskjema samt legge ved dokumentasjon. Du finner mer informasjon om krav til søknad og dokumentasjon, søknadsfrister m.m. her

Bruk av PC, enerom og annet ved eksamen og delprøver

Selv om du har fått innvilget tilrettelegging ved eksamen, må du melde inn behov for den enkelte eksamen. Mer informasjon om dette finner du her

Tilrettelegging ved delprøver, hjemmeeksamen m.m.

Delprøver, hjemmeeksamen arrangeres ofte av fakultetet, da er det viktig at du selv følger med på at du får den tilretteleggingen du har fått innvilget og har behov for.

Informasjon - dysleksi, nedsatt hørsel eller bevegelsesevne

Stipend

Hvilerom

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker et møte? Kontakt tilretteleggingskontoret

Published 4. juli 2014 - 13:04 - Updated 25. oktober 2021 - 8:16