Tilrettelegging

Informasjon om tilrettelegging i koronatiden vår 2020

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Grunnet den krevende korona situasjonen kan dessverre noen former for tilrettelegging bli vanskelig å gjennomføre våren 2020.  
  • Har du innvilget utvidet tid ved eksamen vil dette automatisk bli lagt til den ordinære eksamenstiden din hvis du har eksamen i den digitale eksamensløsningen WISEflow.
  • Dersom du har behov for utvidet tid som IKKE går i WISEflow må du gi beskjed til emneansvarlig i det aktuelle emnet.
  • Har du behov for Lingdys/opplesning av oppgavetekst for vårens eksamener kan du laste ned DEMO av Lingdys slik at du kan bruke programmet hjemme.
Ta kontakt med tilrettelegging@nmbu.no dersom du har spørsmål rundt tilrettelegging og eksamen våren 2020.
 
Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har fortsatt rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, men studentenes rett gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen.

Ordinær informasjon

Trenger du tilrettelegging ved studier og/eller eksamen og er student på campus Ås?

Søknadsfrist og søknadsskjema - søke om tilrettelegging

Bruk av PC som tilrettelegging, ved eksamen og delprøver

Tilretteleggingseksempler

Informasjon - dysleksi, nedsatt hørsel eller bevegelsesevne

Stipend

Hvilerom

Har du spørsmål eller ønsker et møte? Kontakt tilretteleggingskontoret

 

 

 

 

 

Published 4. juli 2014 - 13:04 - Updated 6. august 2020 - 10:20