Course code THT100

THT100 Kommunalteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Ulf Rydningen, Arve Heistad
Medvirkende: Oddvar Georg Lindholm, John Morken, Thomas Kringlebotn Thiis, Jan Vaslestad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består vesentlig av forelesninger om forvaltning, planlegging og drift av kommunaltekniske anlegg. Det undervises om det elementære grunnlaget for dimensjonering og konstruksjon av vei, vannforsyning og avløpshåndtering, bruk av overvann som en ressurs, prinsippløsninger for renovasjon. Det gis også noe undervisning om prinsipper for plassering av hus på tomt og brannforebygging.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om kommunal organisering,samt planlegging, bygging og drift av kommunal-tekniske anlegg, som vei-, vann- og avløpsanlegg. De skal kjenne til viktige prinsipper ved plannlegning av tomt og utnyttelse og plassering av hus samt brannvern og avfallshåndtering.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Befaring.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning av faglærere i kontortiden.
Pensum:
Utdelt materiale.
Vurderingsordning:
3 timers skriflig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 8 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Ca. 28 timer forelesninger og 5 times befaring for de studenter som melder seg på ca 35 personer øvre grense for deltagelse på befaring.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått