Course code PJH260

PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Semesteroppgave i produksjonsfag innen plantedyrking på friland og i regulert klima. Semesteroppgaven skal være knyttet til et av emnene PJH212, PJH230, PJH240, eller PJH250, og skal gi spesialisering i et tema innen disse fagområdene. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Ha oppdatert og inngående kunnskap innen et tema innen plantedyrking.

Ferdigheter

  • Kunne søke relevant litteratur om et tema, og vurdere kritisk kvaliteten av denne. 
  • Kunne formidle temaet  muntlig for studenter på Bachlor- eller Masternivå
  • Kunne formidle temaet skriftlig på en vitenskaplig måte. 

Kompetanse

  • Kunne analysere og syntetisere kunnskap fra ulike kilder og fagområder
  • Kunne diskutere temaet, og vurdere betydning og evt. muligheter for implementering i praktisk dyrking.
  • Kunne bidra med egne refleksjoner og nytenkning
Læringsaktiviteter:
Studenten skal velge et relevant tema og arbeide selvstendig med semesteroppgaven med veilledning fra lærer(e). Studenten skal også holde en presentasjon av temaet for medstudenter og faglærere (enten PJH212,PJH230, PJH240, PJH250) eller for en annen passende klasse på bachelor-nivå.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Det er studentens ansvar å finne og velge ut relevant litteratur for oppgaven og av passe omfang.
Forutsatte forkunnskaper:
Enten  PJH212/ PJH230/PJH240 eller PJH250.
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av semesteroppgaven.
Vurderingsordning:
Skriftlig semesteroppgave teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor skal evaluere den skriftlige semesteroppgaven. Karakterregel A-F. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
Totalt 125 timer. Selvstudium: Individuell veiledning.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bokstavkarakterer