Course code PJH260

PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Arlig. Semesteroppgaven tas i samme semester som aktuelt emne (PJH212, PJH230, PJH240 og PJH250) eller etter avtale med emneansvarlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka. 
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Semesteroppgave i produksjonsfag innen plantedyrking på friland og i regulert klima. Semesteroppgaven skal være knyttet til et av emnene PJH212, PJH230, PJH240, eller PJH250, og skal gi spesialisering i et tema innen disse fagområdene. 
Læringsutbytte:
Emnet skal gi fordypning i et tema knyttet til planteproduksjon. Samtidig skal emnet gi trening  og kunnskap i å innhente relevant litteratur og kritisk utvalg av dette, syntetisere kunnskap fra ulike disipliner og  gjøre egne vurderinger, samt i muntlig og skriftelig presentasjon av fagstoff.  
Læringsaktiviteter:
Studenten skal velge et relevant tema og arbeide selvstendig med semesteroppgaven med veilledning fra lærer(e). Studenten skal også holde en presentasjon av temaet for medstudenter og faglærere (enten PJH212,PJH230, PJH240, PJH250) eller for en annen passende klasse på bachelor-nivå.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:
Enten  PJH212/ PJH230/PJH240 eller PJH250.
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av semesteroppgaven.
Vurderingsordning:
Skriftlig semesteroppgave teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor skal evaluere den skriftlige semesteroppgaven. Karakterregel A-F. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
Totalt 150 timer. Selvstudium: Individuell veiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått