Course code PHG215

PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Per Anker Pedersen
Medvirkende: Eva Vike, Ellen Marianne Zakariassen, John Andersson, John William Einset, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett:  B-PV/GM, B-LI, M-PV, M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Produksjon av landskapsplanter, produksjonsprogrammer, leveringstid, import, kontraktsdyrking. Plantevalg relatert til klima. Kvalitetskontroll ved levering, norsk standard for planteskolevarer NS4400 - 4413. Jord til ulike anleggstyper og planteslag. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk, sommerblomster og ulike typer grasarealer. Øvinger /demonstrasjoner knyttet til planteproduksjon, plantevalg, genetisk variasjon,  planting av trær, beskjæring av trær, jordkvalitet og gjødsling. 
Læringsutbytte:
Kandidaten skal tilegne seg kunnskaper om praktisk utførelse av etablering og skjøtsel av grøntanlegg. Ha oversikt over og kunne vurdere de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering av grønne arealer. Ha innsikt i produksjon av landskapsplanter, plantekvalitet og ulike leveringsformer og forstå betydningen av dette ved bestilling, kontroll, plantevalg og skjøtsel. Kunne beskrive jordkvalitet og ulike etablerings- og skjøtselstiltak.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, demonstrasjoner og markvandringer eller utferder
Pensum:
Pensumoversikt vil foreligge ved undervisningsstart. Pensum vil også omfatte materiale og powerpoint- presentasjoner som leveres ut seinere i semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensspørsmålene og sensurerer eksamensbesvarelsene
Merknader:
Det er ingen obligatoriske aktiviteter, men det anbefales sterkt å delta på øvinger, demonstrasjoner og markvandringer/ utferder
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
3 stp mot PHG310, 5 stp mot PHG214
Undervisningstid:
Forelesninger 56 timer, Øvinger og markvandringer 14 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått