Course code PHG215

PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Per Anker Pedersen
Medvirkende: Eva Vike, Ellen Marianne Zakariassen, John Andersson, John William Einset, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett:  B-PV/GM, B-LI, M-PV, M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Produksjon av landskapsplanter, produksjonsprogrammer, leveringstid, import, kontraktsdyrking. Plantevalg relatert til klima. Kvalitetskontroll ved levering, norsk standard for planteskolevarer NS4400. Jord til ulike anleggstyper og planteslag. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk, sommerblomster og ulike typer grasarealer. Øvinger /demonstrasjoner knyttet til planteproduksjon, plantevalg, genetisk variasjon,  planting av trær, beskjæring av trær, jordkvalitet og gjødsling. 


 

Læringsutbytte:

Kandidaten skal tilegne seg kunnskaper om praktisk utførelse av etablering og skjøtsel av grøntanlegg. Ha oversikt over og kunne vurdere de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering av grønne arealer. Ha innsikt i produksjon av landskapsplanter, plantekvalitet og ulike leveringsformer og forstå betydningen av dette ved bestilling, kontroll, plantevalg og skjøtsel. Kunne beskrive jordkvalitet og ulike etablerings- og skjøtselstiltak.


 

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvinger, demonstrasjoner og markvandringer eller utferder

Pensum:

Pensumoversikt vil foreligge ved undervisningsstart. Pensum vil også omfatte materiale og powerpoint- presentasjoner som leveres ut seinere i semesteret.

Forutsatte forkunnskaper:

PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213

Vurderingsordning:

3 timer skriftlig eksamen

Sensor:

Sensor godkjenner eksamensspørsmålene og sensurerer eksamensbesvarelseneMerknader:

Det er ingen obligatoriske aktiviteter, men det anbefales sterkt å delta på øvinger, demonstrasjoner og markvandringer/ utferder

Normert arbeidsmengde:

300 timerOpptakskrav:

GSK

Overlapp:

3 stp mot PHG310, 5 stp mot PHG214


 

Undervisningstid:

Forelesninger 56 timer, Øvinger og markvandringer 14 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått