Course code PHG215

PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Per Anker Pedersen
Medvirkende: John Andersson, Ellen Marianne Zakariassen, John William Einset, Line Rosef, Eva Vike
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-PV, M-LA, B-PV/GM, B-LI
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Produksjon av landskapsplanter, produksjonsprogrammer, leveringstid, import, kontraktsdyrking. Plantevalg relatert til klima. Kvalitetskontroll ved levering, norsk standard for planteskolevarer NS4400. Jord til ulike anleggstyper og planteslag. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk og sommerblomster. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk, sommerblomster og ulike typer grasarealer. Øvinger /demonstrasjoner knyttet til plantevalg, genetisk variasjon, samt etablering av plen, planting av trær, beskjæring av trær, jordkvalitet og gjødsling. .


Læringsutbytte:

Kandidaten skal tilegne seg kunnskaper om praktisk utførelse av etablering og skjøtsel av grøntanlegg. Kandidaten skal oppnå oversikt over de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering av grønne arealer, og skal få innsikt i produksjon av landskapsplanter, plantekvalitet og ulike leveringsformer, krav til jordkvalitet og ulike skjøtselstiltak.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvinger, demonstrasjoner og markvandringer eller utferder

Pensum:

Pensumoversikt vil foreligge ved undervisningsstart. Pensum vil også omfatte materiale og powerpoint- presentasjoner som leveres ut seinere i semesteret.

Forutsatte forkunnskaper:

PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213


Vurderingsordning:

3 timer skriftlig eksamen

Sensor:

Sensor godkjenner eksamensspørsmålene og sensurerer eksamensbesvarelseneMerknader:

Det er ingen obligatoriske aktiviteter, men det anbefales sterkt å delta på øvinger, demonstrasjoner og markvandringer/ utferder

Normert arbeidsmengde:

300 timerOpptakskrav:

GSK

Overlapp:

3 stp mot PHG310 5 stp mot PHG214

Undervisningstid:

Forelesninger 55 timer, Øvinger og utferder/markvandringer 25 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått