Detaljer om emnet MATH280

MATH280 Anvendt lineær algebra

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: John Andreas Wyller
Medvirkende: Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Minimum 10 studenter.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte:
Teoretisk forståelse av grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra, utvalgte optimeringsproblemer og innsikt i Praktiske anvendelser relatert til: - Numerisk løsning av likningssystemer - Vektorrom og lineærtransformasjoner - Diagonalisering og skifte av basis - Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og indreproduktrom - Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode - Singulærverdidekomposisjon Aktuelle eksempler på anvendelser: - Optimering under bibetingelser - Lineær regresjon (Principal Component Regression, Ridge Regression, Weighted Least Squares, Partial Least Squares) - Dynamiske Systemer - Lineær Programmering - Bildeanalyse - Økonomisk analyse
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger av emneansvarlig og regneøvelser.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte faglærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Blir kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH113 eller MATH131
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, grunnleggende ferdigheter i MATLAB eller en tilsvarende programpakke.
Obligatorisk aktivitet:
To semesteroppgaver inngår i den langsgående evalueringen.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Gjennomføring av to semesteroppgaver (40% vekt) + avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 time (60 % vekt) .
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 
Merknader:
Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 200 timer. Diskusjonsgrupper (ikke obligatorisk), øvinger, forberedelse til eksamen: 100 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer oppgaveregning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått