Course code LAD203

LAD203 Digital 3D-Planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Tellef Vallesverd Dannevig
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Tre uker blokk i juni.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: By og regionplanstudenter 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Digitale 3-dimensjonale modeller har for lengst blitt et viktig verktøy i de fleste planprosesser. I emnet benyttes 3D-programvare for å løse praktiske arbeidsoppgaver hentet fra problemstillinger vi som planleggere kan forvente å møte i arbeidslivet.

Hovedfokuset er på 3D-modeller som verktøy for å utvikle et prosjekt, samt for å kommunisere ideene til eksterne

Læringsutbytte:

Ved gjennomført kurs forventes det at studenten kan benytte digitale 3-dimensjonale modeller som verktøy for både analyse og utvikling av ulike typer konkrete planprosjekt.

Dette inkluderer å generere digitale 3D-modeller ved bruk av ulike metoder med grunnlag i digitale kartdata, samt å benytte disse modellene som verktøy gjennom hele planprosesser.

Læringsaktiviteter:

Studenten skal i løpet av kursets tre ukers gjennomføringsperiode levere oppgaver som omhandler ulike problemstillinger der digitale 3D-modeller er nyttige verktøy. I denne perioden vil kursansvarlig samt studentveileder være tilgjengelig på datasal fire timer daglig.

Læringsutbyttet vil oppnås ved å gjennomføre praktiske oppgaver hentet fra faktiske prosjekter.  De første to ukene vil dette bestå av mindre oppgaver der nytt materiale presenteres og forventes benyttet i oppgaveløsningen. Den siste uken vil dette oppsummeres i en større oppgave der alle problemstillingene kan oppstå, og det forventes her en helhetlig forståelse av digitale 3D-modeller som verktøy. 

Læringsstøtte:
Emneansvarlig samt studentveiledere vil være tilgjengelig på datasal for veiledning fire timer per dag gjennom hele kurset
Pensum:
Ingen pensum
Forutsatte forkunnskaper:
LAD 100
Obligatorisk aktivitet:
80% tilstedeværelse. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Elevene vurderes på bakgrunn av innleverte øvingsoppgaver
Sensor:
Sensor vil gå igjennom innlevert materiale og vurdere kvalitet 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
60 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått