Course code JORD200

JORD200 Jord, vegetasjon og landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Medvirkende: Trond Børresen, Tore Krogstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 students maximum 25
Undervises i periode:
Emnet starter i august. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Se engelsk tekst


Læringsutbytte:
Se engelsk tekst
Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst
Læringsstøtte:
Se engelsk tekst
Pensum:
Se engelsk tekst
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101 Jordlære,
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk tekst
Vurderingsordning:
Se engelsk tekst
Sensor:
Se engeslsk tekst
Merknader:
Inn i dette emnet inngår elementer fra JORD250 Jordmorfologi og JORD221 Jordfysikk felt og laboratorie kurs. Disse emnene tilbys ikke lengre fra høsten 2015.
Normert arbeidsmengde:
300 hr
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
se engelsk tekst
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått