Detaljer om emnet JORD200

JORD200 Jord, vegetasjon og landskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Medvirkende: Trond Børresen, Tore Krogstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 students maximum 25
Undervises i periode:
Emnet starter i august. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA
Emnets innhold:

Se engelsk tekst


Læringsutbytte:
Se engelsk tekst
Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst
Læringsstøtte:
Se engelsk tekst
Pensum:
Se engelsk tekst
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101 Jordlære,
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk tekst
Vurderingsordning:
Se engelsk tekst
Sensor:
Se engeslsk tekst
Merknader:
Inn i dette emnet inngår elementer fra JORD250 Jordmorfologi og JORD221 Jordfysikk felt og laboratorie kurs. Disse emnene tilbys ikke lengre fra høsten 2015.
Normert arbeidsmengde:
300 hr
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
se engelsk tekst
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått