Course code JORD200

JORD200 Jord, vegetasjon og landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Annet. Det er usikkert når emnet starter. Emnet gis ikke høsten 2014.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Under planlegging


Læringsutbytte:
Et overordnet læringsmål må være at studentene skal kunne forstå jordsmonn og jordsmonnutvikling innen nedbørfelt. Ved feltklassifikasjon av jordsmonn og gjennom kartlegging av et område få erfaring med jordvariabilitet med hensyn på feltobserverbare egenskaper. Forstå sammenhengen mellom vegetasjon og jordbunnsforhold. Forstå hvordan ulike kjemiske, fysiske og biologiske prosesser innen et nedbørfelt henger sammen. Hvordan prosessene kan kvantifiseres og hvilken kvantitativ betydning prosessene har i ulike typer nedbørfelt.
Læringsaktiviteter:
Under planlegging
Læringsstøtte:
Underplanlegging
Pensum:
Under planlegging
Forutsatte forkunnskaper:
JORD101 Jordlære,
Obligatorisk aktivitet:
Under planlegging
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Under planlegging
Merknader:
Inn i dette emnet inngår elementer fra nåværende JORD250 Jordmorfologi. Når JORD200 opprettes vil JORD250 bli lagt ned.
Normert arbeidsmengde:
Under planlegging
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
3 studiepoengs reduksjon i studiepoeng hvis studenten har tatt JORD250
Undervisningstid:
Under planlegging
Eksamensdetaljer: :