Course code HET203

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Medvirkende: Øyvind Øverli, Ruth Catriona Margaret Newberry, Marko Ocepek, Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minst 12 studenter, maks 48 studenter
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Studenter på B-HV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette emnet tar for seg Dyrevelferdsloven samt forskriftene om hold av våre viktigste produksjonsdyr gris, fjørfe, storfe, sau og geit. Videre gjennomgås dyrevelferdsutfordringer for disse dyreartene i praktiske besetninger. Emnet gir både teori om dyrevelferd og praktiske øvinger i dyrevelferdsvurderinger
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

  • Forstå og definere viktige begreper innen dyrevelferd hos husdyr
  • Ha kunnskap om dyrevelferdsvurderinger i praktiske husdyrbesetninger
  • Ha kunnskap om hvilke tiltak som påvirker dyrenes velferd

Ferdigheter

Studenten skal

  • Kunne gjennomføre vurderinger av dyrevelferd i praktiske besetninger
  • Kunne påvise hva og hvilke faktorer som påvirker dyrevelferden i praktiske husdyrbesetninger

Generell kompetanse

Studenten skal ha generell kompetanse om dyrevelferd hos husdyr og hvilke faktorer som påvirker dyrevelferden i vanlig husdyrbesetninger.

Læringsaktiviteter:
Det blir forelesninger, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner om dyrevelferd, spesielt i praktiske besetninger. Videre skal studentene gjennomføre dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger med fjørfe, gris og storfe.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig for spørsmål rundt fagstoffet. Øvingsgruppene vil ha en ansvarlig veileder. Forelesningsmaterialet legges ut i Canvas.
Pensum:
Welfare Quality® assessment protocols for pigs, cattle and poultry. Relevante vitenskapelige artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX132 og HET201
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i gruppepresentasjoner og i dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger. Dersom observasjoner og besøk i besetninger ikke blir mulig, utarbeides et alternativt opplegg.
Vurderingsordning:
Gruppeoppgave. Alle hjelpemidler. A-E/Ikke bestått
Sensor:

Sensor vurderer gruppeoppgavene og presentasjonene.

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter som har tatt tidligere versjon av HET201 - Husdyretologi og dyrevelferd- 10 stp - får ikke studiepoeng for HET203.
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bokstavkarakterer