Course code HET203

HET203 Dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Medvirkende: Øyvind Øverli, Ruth Catriona Margaret Newberry
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minist 12 studenter, maks 48 studenter
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Studenter på B-HV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette emnet tar for seg Dyrevelferdsloven samt forskriftene om hold av våre viktigste produksjonsdyr gris, fjørfe, storfe, sau og geit. Videre gjennomgås dyrevelferdsutfordringer for disse dyreartene i praktiske besetninger. Emnet gir både teori om dyrevelferd og praktiske øvinger i dyrevelferdsvurderinger
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forklare og definere viktige begreper innen dyrevelferd. Videre skal de få erfaring med å gjøre vurderinger av dyrevelferd ute i praktiske besetninger, samt å kunne bruke denne kunnskapen til å påpeke hvilke tiltak som kan bedre dyrenes velferd.
Læringsaktiviteter:
Det blir forelesninger, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner om dyrevelferd, spesielt i praktiske besetninger. Videre skal studentene gjennomføre dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger med fjørfe, gris og storfe.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig for spørsmål rundt fagstoffet. Øvingsgruppene vil ha en ansvarlig veileder. Forelesningsmaterialet legges ut i Canvas.
Pensum:
Welfare Quality® assessment protocols for pigs, cattle and poultry. Relevante vitenskapelige artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX132 og HET201
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i gruppepresentasjoner og i dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger. Dersom observasjoner og besøk i besetninger ikke blir mulig, utarbeides et alternativt opplegg.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen 3 timer. Alle hjelpemidler. A-E/Ikke bestått
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen. Lærerne sensurerer de obligatoriske oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått